Badplats Sanda, Björkhaga

Badplats Sanda, Björkhaga ligger på Gotland i Gotlands län. Björkhaga ligger på Gotlands västkust och har en ca 200 m lång sandstrand. Badplatsen i ligger anslutning till en camping och stugbyområde.

Vid badet finns en handikappanpassad brygga. Badstranden är registrerat som s.k. EU-bad av Gotlands kommun. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Klintehamnsviken sek namn rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet har de senaste fyra åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.

Björkhaga ligger i Sanda, ca 32 km söder om Visby. Badstranden ligger i en mindre vik och ugörs av en ca. 200 m lång sandstrand, relativt långgrunt och sandbotten. Stora gräsytor med tallar omger stranden. En asfalterad gångstig leder ner vattnet, där en träbrygga tar vid.

Asfalterad stig ner till stranden, handikappanpassad brygga med ramp ner i vattnet. Toaletter i stugbyområdet. Stor asfalterad parkering. Restaurang, pool och café i området.

Vattnet i Sanda, Björkhaga är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 14,1°C uppmätt 2021-09-24.

Vattenkvalitet: Ekologisk status: måttlig Kemisk status: uppnår ej god

Sanda, Björkhaga hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Väderdata från Yr.no
Vattentemp: 14°C
2021-09-24
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-07-12

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-07-12 21.5°C Tjänligt Nej 10 8
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Recensioner av Sanda, Björkhaga

Inga recensioner av Sanda, Björkhaga ännu

Hjälp gärna nästa besökare genom att skriva några rader om badplatsen, finns det toaletter? Är det långgrunt? Finns det brygga eller glasskiosk?

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Sanda, Björkhaga

Klinte: Warfsholm

Badplats Klinte: Warfsholm ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Klinte: Klintehamn badbrygga

Badplats Klinte: Klintehamn badbrygga ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Barlastkajen - Balan

Badplats Barlastkajen - Balan ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Klinte: Anderssons brygga

Badplats Klinte: Anderssons brygga ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Västergarn: Västergarn badplats

Badplats Västergarn: Västergarn badplats ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210826 - 20210901): Den senaste veckan har mindre blomningar detekterats ett fåtal gånger i mellersta Östersjön. Utfärdat av: J. Johansson
2021-09-01

Cyanobakterier 2021-09-01
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.