Badplats Sanda, Björkhaga

Badplats Sanda, Björkhaga ligger på Gotland i Gotlands län. Björkhaga ligger på Gotlands västkust och har en ca 200 m lång sandstrand. Badplatsen i ligger anslutning till en camping och stugbyområde.

Vid badet finns en handikappanpassad brygga. Badstranden är registrerat som s.k. EU-bad av Gotlands kommun. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Klintehamnsviken sek namn rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet har de senaste fyra åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.

Björkhaga ligger i Sanda, ca 32 km söder om Visby. Badstranden ligger i en mindre vik och ugörs av en ca. 200 m lång sandstrand, relativt långgrunt och sandbotten. Stora gräsytor med tallar omger stranden. En asfalterad gångstig leder ner vattnet, där en träbrygga tar vid.

Asfalterad stig ner till stranden, handikappanpassad brygga med ramp ner i vattnet. Toaletter i stugbyområdet. Stor asfalterad parkering. Restaurang, pool och café i området.

Vattnet i Sanda, Björkhaga är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,5°C uppmätt 2013-07-29.

Vattenkvalitet: Ekologisk status: måttlig Kemisk status: uppnår ej god

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 20°C
2013-07-29
Vattenkvalitet: Tjänligt
2013-07-29

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Sanda, Björkhaga

Klinte: Warfsholm

Badplats Klinte: Warfsholm ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Klinte: Klintehamn badbrygga

Badplats Klinte: Klintehamn badbrygga ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Barlastkajen - Balan

Badplats Barlastkajen - Balan ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Klinte: Anderssons brygga

Badplats Klinte: Anderssons brygga ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Västergarn: Västergarn badplats

Badplats Västergarn: Västergarn badplats ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…