Badplats Hangvar, Ihreviken

Betyg: 4/5 (4 röster)

Badplatsen Hangvar, Ihreviken ligger på Gotland i Gotlands län. Ihreviken är en mindre vik belägen på nordvästra Gotland. Med en ca 1 km lång sandstrand och en mindre stenstrand.

Badplatsen ligger precis i anslutning till Hall-Hangvars naturreservat. Ihreviken är registrerat som s.k. EU-bad av Gotlands kommun enligt badvattendirektiv 2006/7/EG. Ihreviken utgör en del av ytvattenförekomst Irevik rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet har de fyra senaste åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.Badplatsen ligger i Hangvar ca 30 km norr om Visby. Det är en relativt stor badplats med i snitt ca 200 badande per dag. Badplatsen ligger i en mindre vik och består av en ca 1 km lång sandstrand med sandbotten. Sanddynor och gräs i omgivningarna. I västra delen av viken är det stenstrand och stenbotten. Badet blir relativt fort djupt.Toaletter och sopkärl finns både på den västra och östra delen. Vid stranden (västra delen) finns en restaurang/café och vandrarhem/pensionat.

Vattnet i Hangvar, Ihreviken är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 15,7°C uppmätt 2021-09-16.

Vattenkvalitet: Ekologisk status: måttlig Kemisk status: uppnår ej god

Hangvar, Ihreviken hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Väderdata från Yr.no
Vattentemp: 16°C
2021-09-16
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-08-10

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-08-10 18.0°C Tjänligt Nej <10 <1
2021-07-14 21.0°C Tjänligt Nej <10 2
2021-06-15 19.0°C Tjänligt Nej 31 1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Recensioner av Hangvar, Ihreviken

Johan 2015-07-16

Fin och stor strand, brukar finnas mycket plats även på sommaren. Bra servering.

Emanuel 2015-07-16

Superfin strand!

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Hangvar, Ihreviken

Svarthäll

Badplats Svarthäll ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Stenkyrka: Lickershamn

Badplats Stenkyrka: Lickershamn ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Hangvar: Gamla Thor

Badplats Hangvar: Gamla Thor ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Tingstäde träsk

Badplats Tingstäde träsk ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Hangvar Kappelshamn

Badplats Hangvar Kappelshamn ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210826 - 20210901): Den senaste veckan har mindre blomningar detekterats ett fåtal gånger i mellersta Östersjön. Utfärdat av: J. Johansson
2021-09-01

Cyanobakterier 2021-09-01
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.