Badplats Svarthäll

Badplats Svarthäll ligger på Gotland i Gotlands län.

Norra delen av Ihreviken. Ta det försiktigt vid starka vindar, kan bli strömt!

Lägg till eller uppdatera information

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Svarthäll

Hangvar, Ihreviken

Ihreviken är en mindre vik belägen på nordvästra Gotland. Med en ca 1 km lång sandstrand och en mindre stenstrand. Badplatsen ligger precis i anslutning till Hall-Hangvars naturreservat. Ihreviken är registrerat som s.k. EU-bad av Gotlands kommun enligt badvattendirektiv 2006/7/EG. Ihreviken utgör en del av ytvattenförekomst Irevik rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet har de fyra senaste åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.
Läs mer…

Stenkyrka: Lickershamn

Badplats Stenkyrka: Lickershamn ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Hangvar: Gamla Thor

Badplats Hangvar: Gamla Thor ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Hangvar Kappelshamn

Badplats Hangvar Kappelshamn ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Lärbro: Vikänden

Badplats Lärbro: Vikänden ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…