Badplats Torsved -Testeboån

Badplats Torsved -Testeboån ligger i Gävle i Gävleborgs län.

Vattnet i Torsved -Testeboån är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,4°C uppmätt 2020-07-27.

Torsved -Testeboån hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2020-07-27
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-27

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-27 18.4°C Tjänligt Ingen uppgift 6 24
2020-07-06 18.3°C Tjänligt Ingen uppgift 32 31
2020-06-30 21.9°C Tjänligt m. Anm. Ingen uppgift 261 108
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Torsved -Testeboån

Torsvedabadet-Testeboån

Badplats Torsvedabadet-Testeboån ligger i Gävle i Gävleborgs län.
Läs mer…

Testeboån, Forsby

Badplats Testeboån, Forsby ligger i Gävle i Gävleborgs län.
Läs mer…

Testeboån, Strömsbrobadet

Badplats Testeboån, Strömsbrobadet ligger i Gävle i Gävleborgs län.
Läs mer…

Fjärran Höjderbadet

Badplats Fjärran Höjderbadet ligger i Gävle i Gävleborgs län.
Läs mer…

Engeltofta

Badplats Engeltofta ligger i Gävle i Gävleborgs län.
Läs mer…