Badplats Testeboån, Forsby

Badplats Testeboån, Forsby ligger i Gävle i Gävleborgs län.

Vattnet i Testeboån, Forsby är otjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,8°C uppmätt 2020-07-30.

Testeboån, Forsby hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 19°C
2020-07-30
Vattenkvalitet: Otjänligt
2020-07-30

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-30 18.8°C Otjänligt Ingen uppgift <10 <690
2020-07-27 18.9°C Tjänligt m. Anm. Ingen uppgift 12 290
2020-07-06 18.1°C Tjänligt m. Anm. Ingen uppgift 110 160
2020-06-22 - Otjänligt Nej 1 1986
2020-06-18 19.1°C Otjänligt Nej 46 380
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Testeboån, Forsby

Testeboån, Strömsbrobadet

Badplats Testeboån, Strömsbrobadet ligger i Gävle i Gävleborgs län.
Läs mer…

Torsvedabadet-Testeboån

Badplats Torsvedabadet-Testeboån ligger i Gävle i Gävleborgs län.
Läs mer…

Torsved -Testeboån

Badplats Torsved -Testeboån ligger i Gävle i Gävleborgs län.
Läs mer…

Engeltofta

Badplats Engeltofta ligger i Gävle i Gävleborgs län.
Läs mer…

Fjärran Höjderbadet

Badplats Fjärran Höjderbadet ligger i Gävle i Gävleborgs län.
Läs mer…