Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210605 - 20210611): <...> Utfärdat av: <...>
2021-06-11

Cyanobakterier 2021-06-11
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Tredenborg V

Betyg: 5/5 (2 röster)

Badplats Tredenborg V ligger i Sölvesborg i Blekinge län. Badplatsen vid Tredenborg V ligger omedelbart söder om Sölvesborg. Platsen är registrerad som sk EU-bad av Sölvesborgs kommun enligt direktiv 2006/7/EG.

Badvattnet utgör en del av en ytvattenförekomst i Västra Hanöbukten (EU_CD: SE554800-142001) rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Ytvattenförekomsten med Tredenborg V:s strand samt dess provtagningspunkt visas på karta nedan. Badvattnet har de tre senaste åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.

Sandstrand med gräs och högre växtlighet i innersta delen av viken, längre ut omväxlande sten och sandbotten. Tors brygga leder ut till Tredenborgsholmen. Gångvägen före och efter bron är lättillgänglig och handikappanpassad.

Parkering, toalett, kiosk, restaurang, lekredskap, camping och minigolf.

Vattnet i Tredenborg V är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,1°C uppmätt 2020-07-21.

Vattenkvalitet: Den ekologiska statusen är "måttlig" och den kemiska statusen är "god". Källa: VISS VattenInformationsSystemSverige

Tredenborg V hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2020-07-21
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-21

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-21 17.1°C Tjänligt Nej 3 4
2020-06-30 17.5°C Tjänligt Nej 4 6
2020-06-09 18.4°C Tjänligt Nej <1 <1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Tredenborg V

Stiftelsen Valjeviken

Badplats Stiftelsen Valjeviken ligger i Sölvesborg i Blekinge län.
Läs mer…

Sandviken

Badplatsen vid Sandviken ligger i västra Blekinge sydöst om Sölvesborgsvikens mynning. Platsen är registrerad som sk EU-bad av Sölvesborgs kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av en ytvattenförekomst i Västra Hanöbukten (EU_CD: SE554800-142001) rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Ytvattenförekomsten med Sandvikens strand samt dess provtagningspunkt visas på karta nedan. Badvattnet har de tre senaste åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Edenryds badplats

Badplats Edenryds badplats ligger i Bromölla i Skåne län.
Läs mer…

Valjebadet

Badplats Valjebadet ligger i Bromölla i Skåne län.
Läs mer…

Torsö V.

Badplats Torsö V. ligger i Sölvesborg i Blekinge län.
Läs mer…