Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210606 - 20210612): Under två dagar i den senaste veckan har ansamlingar av cyanobakterier observerats öster om Gotland i Egentliga Östersjön. Utfärdat av: M. Karlberg
2021-06-12

Cyanobakterier 2021-06-12
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Sandviken

Betyg: 4/5 (3 röster)

Badplats Sandviken ligger i Sölvesborg i Blekinge län. Badplatsen vid Sandviken ligger i västra Blekinge sydöst om Sölvesborgsvikens mynning. Platsen är registrerad som sk EU-bad av Sölvesborgs kommun enligt direktiv 2006/7/EG.

Badvattnet utgör en del av en ytvattenförekomst i Västra Hanöbukten (EU_CD: SE554800-142001) rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Ytvattenförekomsten med Sandvikens strand samt dess provtagningspunkt visas på karta nedan. Badvattnet har de tre senaste åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.

Bred strandremsa med finkornig vit sand och gräs. Brygga. Långgrunt med ren botten.

Parkering, toalett, kiosk, restaurang, lekredskap, beachvolleyboll.

Vattnet i Sandviken är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 14,7°C uppmätt 2020-07-21.

Vattenkvalitet: Den ekologiska statusen är "måttlig" och den kemiska statusen är "god". Källa: VISS VattenInformationsSystemSverige

Sandviken hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 15°C
2020-07-21
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-21

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-21 14.7°C Tjänligt Nej 27 5
2020-06-30 19.3°C Tjänligt Nej 3 <2
2020-06-09 16.9°C Tjänligt Nej <1 <1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
17°C  (2020-07-16)
15°C  (2020-08-12)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Sandviken

Tredenborg V

Badplatsen vid Tredenborg V ligger omedelbart söder om Sölvesborg. Platsen är registrerad som sk EU-bad av Sölvesborgs kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av en ytvattenförekomst i Västra Hanöbukten (EU_CD: SE554800-142001) rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Ytvattenförekomsten med Tredenborg V:s strand samt dess provtagningspunkt visas på karta nedan. Badvattnet har de tre senaste åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Torsö V.

Badplats Torsö V. ligger i Sölvesborg i Blekinge län.
Läs mer…

Stiftelsen Valjeviken

Badplats Stiftelsen Valjeviken ligger i Sölvesborg i Blekinge län.
Läs mer…

Edenryds badplats

Badplats Edenryds badplats ligger i Bromölla i Skåne län.
Läs mer…

Valjebadet

Badplats Valjebadet ligger i Bromölla i Skåne län.
Läs mer…