Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210606 - 20210612): Under två dagar i den senaste veckan har ansamlingar av cyanobakterier observerats öster om Gotland i Egentliga Östersjön. Utfärdat av: M. Karlberg
2021-06-12

Cyanobakterier 2021-06-12
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Hälleviks strand

Badplats Hälleviks strand ligger i Sölvesborg i Blekinge län. Badplatsen vid Hällevik ligger i västra Blekinge i södra delen av Listerlandet längst in i Hälleviksbukten. Platsen är registrerad som sk EU-bad av Sölvesborgs kommun enligt direktiv 2006/7/EG.

Badvattnet utgör en del av en ytvattenförekomst i Västra Hanöbukten (EU_CD: SE554800-142001) rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Ytvattenförekomsten med Hälleviks strand samt dess provtagningspunkt visas på karta nedan. Badvattnet har de tre senaste åren fått bedömningen bra kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.

Havsbadet vid Hällevik består av en lång ljus sandstrand. Det är långgrunt och det finns en 120 m lång brygga. Badplatsen sträcker sig från hamnen i Hällevik västerut mot campingen.

Det finns parkering, WC, lekredskap, kiosk, restaurang och beachvolleyboll. På stranden finns frälsarkrans med livlina och räddningsflotte. I omedelbar närhet finns även tempererat bad med vattenrutschbana. Café, matservering, kiosk och glassbar finns vid friluftsbadet.

Vattnet i Hälleviks strand är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 16,0°C uppmätt 2020-07-21.

Vattenkvalitet: Den ekologiska statusen är "måttlig" och den kemiska statusen är "god". Källa: VISS VattenInformationsSystemSverige

Hälleviks strand hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 16°C
2020-07-21
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-21

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-21 16.0°C Tjänligt Nej 39 16
2020-06-30 19.8°C Tjänligt Nej 11 8
2020-06-09 15.7°C Tjänligt Nej 2 1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
13°C  (2020-06-04)
21°C  (2020-06-29)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Hälleviks strand

Torsö V.

Badplats Torsö V. ligger i Sölvesborg i Blekinge län.
Läs mer…

Hörvik

Badplats Hörvik ligger i Sölvesborg i Blekinge län.
Läs mer…

Djupekås badplats

Badplats Djupekås badplats ligger i Sölvesborg i Blekinge län.
Läs mer…

Sandviken

Badplatsen vid Sandviken ligger i västra Blekinge sydöst om Sölvesborgsvikens mynning. Platsen är registrerad som sk EU-bad av Sölvesborgs kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av en ytvattenförekomst i Västra Hanöbukten (EU_CD: SE554800-142001) rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Ytvattenförekomsten med Sandvikens strand samt dess provtagningspunkt visas på karta nedan. Badvattnet har de tre senaste åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Tredenborg V

Badplatsen vid Tredenborg V ligger omedelbart söder om Sölvesborg. Platsen är registrerad som sk EU-bad av Sölvesborgs kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av en ytvattenförekomst i Västra Hanöbukten (EU_CD: SE554800-142001) rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Ytvattenförekomsten med Tredenborg V:s strand samt dess provtagningspunkt visas på karta nedan. Badvattnet har de tre senaste åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…