Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210606 - 20210612): Under två dagar i den senaste veckan har ansamlingar av cyanobakterier observerats öster om Gotland i Egentliga Östersjön. Utfärdat av: M. Karlberg
2021-06-12

Cyanobakterier 2021-06-12
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Norje Havsbad

Betyg: 5/5 (1 röst)

Badplats Norje Havsbad ligger i Sölvesborg i Blekinge län. Norje havsbad ligger i västra Blekinge i den inre delen av Pukaviksbukten. Platsen är registrerad som sk EU-bad av Sölvesborgs kommun enligt direktiv 2006/7/EG.

Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomsten i inre Pukaviksbukten (EU_CD: SE560825-144215) rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Ytvattenförekomsten med Norje havsbad samt dess provtagningspunkt visas på karta nedan. Badvattnet har de tre senaste åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.

Sandstrand med stor gräsyta. Långrund sandbotten.

Det finns parkering, toalett, dusch, kiosk, restaurang, lekredskap och camping. Frälsarkrans med livlina finns.

Vattnet i Norje Havsbad är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,0°C uppmätt 2020-07-21.

Vattenkvalitet: Den ekologiska statusen är "måttlig" och den kemiska statusen är "god". Källa: VISS VattenInformationsSystemSverige

Norje Havsbad hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2020-07-21
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-21

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-21 17.0°C Tjänligt Nej 1 <1
2020-06-30 19.5°C Tjänligt Nej 3 43
2020-06-09 16.0°C Tjänligt Nej 51 <1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Norje Havsbad

Elleholm

Badplats Elleholm ligger i Karlshamn i Blekinge län.
Läs mer…

Djupekås badplats

Badplats Djupekås badplats ligger i Sölvesborg i Blekinge län.
Läs mer…

Stilleryd

Badplats Stilleryd ligger i Karlshamn i Blekinge län.
Läs mer…

Sternö

Badplats Sternö ligger i Karlshamn i Blekinge län.
Läs mer…

Hörvik

Badplats Hörvik ligger i Sölvesborg i Blekinge län.
Läs mer…