Badplats Unda camping

Badplats Unda camping ligger i Uddevalla i Västra Götalands län. Badvattnet är beläget 5 km.SV om Uddevalla centrum.

200m. sandstrand, klippor, brygga, stegar. Badet ligger i anslutning till Unda camping. Badplatsen är registrerad som EU bad av Uddevalla Kommun enligt direktiv 2006/7/EG.

Den är en relativt stor badplats med i snitt 200 badande per dag. Badet ligger i två vikar med klippor emellan. Gräsytor, lekplats.

Toaletter, parkering, kiosk.

Vattnet i Unda camping är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 20,0°C uppmätt 2020-07-20.

Vattenkvalitet: Vattenförekomst Havstensfjorden Ekologisk status 2009 - otillfredställande Kemisk status 2009 - god kemisk ytvattenstatus

Unda camping hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 20°C
2020-07-20
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-20

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-20 20.0°C Tjänligt Nej 6 <10
2020-06-29 22.0°C Tjänligt Nej 12 <10
2020-06-15 20.0°C Tjänligt Nej 1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Unda camping

Lindesnäs

Badplats Lindesnäs ligger i Uddevalla i Västra Götalands län.
Läs mer…

Bodele

Badplats Bodele ligger i Uddevalla i Västra Götalands län.
Läs mer…

Skeppsviken

Badplats Skeppsviken ligger i Uddevalla i Västra Götalands län.
Läs mer…

Lanesund

Badplats Lanesund ligger i Uddevalla i Västra Götalands län.
Läs mer…

Hafstens camping

Badet ligger vackert belägen med utsikt över Nötesundsbron 20km vä om Uddevalla centrum på en 100m lång sandstrand vid Hafstensfjorden. Badplatsen Hafstens camping är registrerad som EU-bad av Uddevalla kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomsten Havstensfjorden.
Läs mer…