Badplats Bergafjärden, Njurunda

Badplats Bergafjärden, Njurunda ligger i Sundsvall i Västernorrlands län. Bergafjärdens badplats är ett havsbad i Bottenhavet vid Njurundakusten i Västernorrland. Badplatsen ligger i en vik och har en sträcka av ca 800 m sandstrand.

Det är klassat som ett EU-bad av Sundsvalls kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst i Sundsvallsbukten, som är 266,3 km2 stort, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.

Badplatsen ligger i en vik vid Njurundakusten i Sundsvalls kommun. Stranden är främst av sand och sträcker sig 800 m. Det är mycket långgrunt och har främst sandbotten men även lerig botten förekommer fläckvis. På badets norra ände finns en större gräsyta. Två mindre vattendrag löper ut i badvattnet. En i den södra delen och en på mitten av stranden. Växtlighet i området är framst tall, al, sälg, gräs, vass, nålsäv och gåsört.

Badet ligger i anslutning till Bergafjärdens Camping där det finns kiosk, restarurang, minigolf, lekplatser och möjlighet att hyra volleyboll utrustning. 2 toaletter är öppna för badgäster, man får lösa duschkort i campingens reception. En större parkering finns till badgäster.

Vattnet i Bergafjärden, Njurunda är tjänligt m. anm.. Senast uppmätta temperatur var 12,6°C uppmätt 2021-09-16.

Vattenkvalitet: Sundsvallsbukten har måttlig ekologisk status samt god kemisk ytvattenstatus.

Bergafjärden, Njurunda hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Väderdata från Yr.no
Vattentemp: 13°C
2021-09-16
Vattenkvalitet: Tjänligt m. Anm.
2021-08-09

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-08-09 20.0°C Tjänligt m. Anm. Nej 137 70
2021-07-26 18.8°C Tjänligt Nej 2 10
2021-07-19 15.5°C Tjänligt Nej 89 <10
2021-07-13 21.0°C Tjänligt Nej 10 <10
2021-07-08 14.3°C Tjänligt Nej <1 <10
2021-07-05 25.0°C Otjänligt Blomning 37 >1000
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Recensioner av Bergafjärden, Njurunda

Inga recensioner av Bergafjärden, Njurunda ännu

Hjälp gärna nästa besökare genom att skriva några rader om badplatsen, finns det toaletter? Är det långgrunt? Finns det brygga eller glasskiosk?

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Bergafjärden, Njurunda

Dyket Njurunda

Badplats Dyket Njurunda ligger i Sundsvall i Västernorrlands län.
Läs mer…

Bredsand Njurunda

Badplats Bredsand Njurunda ligger i Sundsvall i Västernorrlands län.
Läs mer…

Sodom Njurunda

Badplats Sodom Njurunda ligger i Sundsvall i Västernorrlands län.
Läs mer…

Tranviken Alnö

Tranvikens badplats är ett havsbad i Bottenhavet i Västernorrland. Det är beläget i en vik på Alnöns sydöstra sida och har en sandstrand på ca 300 m. Badet är klassat som ett EU-bad av Sundsvalls kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomsten i Sundsvallsbukten, som är 266,3 km2 stort, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.
Läs mer…

Bänkåsviken Alnö

Badplats Bänkåsviken Alnö ligger i Sundsvall i Västernorrlands län.
Läs mer…

Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210826 - 20210901): Den senaste veckan har mindre blomningar detekterats ett fåtal gånger i mellersta Östersjön. Utfärdat av: J. Johansson
2021-09-01

Cyanobakterier 2021-09-01
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.