Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210606 - 20210612): Under två dagar i den senaste veckan har ansamlingar av cyanobakterier observerats öster om Gotland i Egentliga Östersjön. Utfärdat av: M. Karlberg
2021-06-12

Cyanobakterier 2021-06-12
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Bänkåsviken Alnö

Betyg: 3/5 (2 röster)

Badplats Bänkåsviken Alnö är ett havsbad i Sundsvall i Västernorrlands län.

Vattnet i Bänkåsviken Alnö är tjänligt m. anm.. Senast uppmätta temperatur var 17,8°C uppmätt 2020-07-27.

Bänkåsviken Alnö hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2020-07-27
Vattenkvalitet: Tjänligt m. Anm.
2020-07-27

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-27 17.8°C Tjänligt m. Anm. Nej 240 130
2020-07-20 18.5°C Tjänligt Nej 12 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
12°C  (2017-07-01)
16°C  (2020-08-16)
13°C  (2021-05-29)
15°C  (2021-06-01)
15°C  (2021-06-02)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Bänkåsviken Alnö

Tranviken Alnö

Tranvikens badplats är ett havsbad i Bottenhavet i Västernorrland. Det är beläget i en vik på Alnöns sydöstra sida och har en sandstrand på ca 300 m. Badet är klassat som ett EU-bad av Sundsvalls kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomsten i Sundsvallsbukten, som är 266,3 km2 stort, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.
Läs mer…

Fläsian NO

Badplats Fläsian NO ligger i Sundsvall i Västernorrlands län.
Läs mer…

Fläsian SÖ

Badplats Fläsian SÖ ligger i Sundsvall i Västernorrlands län.
Läs mer…

Sodom Njurunda

Badplats Sodom Njurunda ligger i Sundsvall i Västernorrlands län.
Läs mer…

Hartungviken Alnö

Badplats Hartungviken Alnö ligger i Sundsvall i Västernorrlands län.
Läs mer…