Badplats Tranviken Alnö

Betyg: 3/5 (4 röster)

Badplats Tranviken Alnö ligger i Sundsvall i Västernorrlands län. Tranvikens badplats är ett havsbad i Bottenhavet i Västernorrland. Det är beläget i en vik på Alnöns sydöstra sida och har en sandstrand på ca 300 m.

Badet är klassat som ett EU-bad av Sundsvalls kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomsten i Sundsvallsbukten, som är 266,3 km2 stort, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.

Badplatsen ligger i en vik på Alnöns sydöstra sida i Sundsvalls kommun. Stranden är främst av sand och sträcker sig 300 m och har ett relativt normalt badvattendjup med sandbotten. Mitt i strandområdet finns en dunge med grillplats. Växtligheten utgörs främst av strandvial, vresros, al, och strandråg. På mitten av stranden rinner en liten bäck ut i viken. Service Badet är beläget vid Tranvikens Camping som har kiosk, butik, restaurang och lekpark. Intill stranden finns även en badbassäng. I anslutning till stranden finns allmänna toaletter och omklädningsrum. En mindre parkering ligger nära badplatsen. Kvalitet Sundsvallsbukten har måttlig ekologisk status samt god kemisk ytvattenstatus. Typ av bad EU-bad N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 62.36284 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 17.50873 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2010 Utmärkt kvalitet 2009 Utmärkt kvalitet 2008 Utmärkt kvalitet Potentiella föroreningskällor låg relevans Reningsverk. Intill badplatsen finns ett litet avloppsreningsverk och pumpbrunn. Enligt anmälan till miljökontoret renar det avloppsvatten för 30 fritidshus, badanläggningen och servering på campingen. Klarnat vatten leds till pumpbrunn och pumpas ut i en 1 km lång ledning ut i Tranviken. Anläggningen har även bräddavlopp som leds 140 meter ut i Tranviken. Anläggningen ägs av

Badet är beläget vid Tranvikens Camping som har kiosk, butik, restaurang och lekpark. Intill stranden finns även en badbassäng. I anslutning till stranden finns allmänna toaletter och omklädningsrum. En mindre parkering ligger nära badplatsen.

Vattnet i Tranviken Alnö är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 11,7°C uppmätt 2021-09-22.

Vattenkvalitet: Sundsvallsbukten har måttlig ekologisk status samt god kemisk ytvattenstatus.

Tranviken Alnö hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Väderdata från Yr.no
Vattentemp: 12°C
2021-09-22
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-08-09

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-08-09 18.8°C Tjänligt Nej 23 <10
2021-07-26 19.4°C Tjänligt Nej 81 40
2021-07-19 12.8°C Tjänligt Nej <1 <10
2021-07-05 21.7°C Tjänligt Nej <1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Recensioner av Tranviken Alnö

Passar bra för småbarn 2019-07-27

Alltid tyckt om Bänkåsviken. Nu när man har barn är den perfekt.

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Tranviken Alnö

Bänkåsviken Alnö

Badplats Bänkåsviken Alnö ligger i Sundsvall i Västernorrlands län.
Läs mer…

Hartungviken Alnö

Badplats Hartungviken Alnö ligger i Sundsvall i Västernorrlands län.
Läs mer…

Sodom Njurunda

Badplats Sodom Njurunda ligger i Sundsvall i Västernorrlands län.
Läs mer…

Fläsian NO

Badplats Fläsian NO ligger i Sundsvall i Västernorrlands län.
Läs mer…

Fläsian SÖ

Badplats Fläsian SÖ ligger i Sundsvall i Västernorrlands län.
Läs mer…

Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210826 - 20210901): Den senaste veckan har mindre blomningar detekterats ett fåtal gånger i mellersta Östersjön. Utfärdat av: J. Johansson
2021-09-01

Cyanobakterier 2021-09-01
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.