Badplats Naggen

Badplats Naggen ligger i Ånge i Västernorrlands län. Naggens badplats vid sjön Stornaggen som delas av kommungränsen mellan Ånge och Ljusdal. Här finns stora ytor och gott om sittplatser vid bänkar och bord.

Badplatsen ligger i norra delen av sjön Stornaggen. Badet består av en cirka 50 meter lång sandstrand. Vid badet finns stora gräsytor. Se röd ring på bilden för provtagningspunkt.

Toalett, omklädning och grillplats.

Vattnet i Naggen är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,1°C uppmätt 2013-07-10.

Vattenkvalitet: Naggens badplats ligger inom vattenförekomsten Stornaggen. Den ekologiska statusen är otillfredsställande, och den kemiska statusen, exklusive kvicksilver är god. Anledningen till att den ekologiska statusen bedöms som otillfredsställande beror på flödesregleringar och kontinuitetsförändringar i vattenförekomsten. (Bedömning hämtad från www.viss.lst.se, Stornaggen).

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2013-07-10
Vattenkvalitet: Tjänligt
2013-07-10

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Naggen

Kvarnsjön,Ramsjö

Badplats Kvarnsjön,Ramsjö ligger i Ljusdal i Gävleborgs län.
Läs mer…

Viken, Västersjön, Ramsjö

Badplats Viken, Västersjön, Ramsjö ligger i Härjedalen i Jämtlands län.
Läs mer…

Ljungaverk

Ljungaverks badplats vid natursköna Näset. Vid badet finns brygga. Här finns möjligheter till rekreation och lek.
Läs mer…

Munkbysjön

Sveriges mittersta badplats i Munkbysjön, intill Sveriges geografiska mittpunkt. Vid badet finns bryggor och en trampolin. Goda möjligheter till lek, spel och rekreation.
Läs mer…

Fränstas sim & sporthall

Badplats Fränstas sim & sporthall ligger i Ånge i Västernorrlands län.
Läs mer…