Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210610 - 20210616): Under ytan blomningar har den senaste veckan noterats främst i östra delen av mellersta Östersjön, samt i sydöstra Östersjön. Utfärdat av: M.Larsson
2021-06-16

Cyanobakterier 2021-06-16
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Gullsands havsbad

Badplats Gullsands havsbad är ett havsbad i Skellefteå i Västerbottens län.

Vattnet i Gullsands havsbad är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,0°C uppmätt 2020-07-20.

Gullsands havsbad hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 19°C
2020-07-20
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-20

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-20 19.0°C Tjänligt Nej 7 <10
2020-06-29 21.0°C Tjänligt Nej 4 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Gullsands havsbad

Boviksbadet

Badplats Boviksbadet ligger i Skellefteå i Västerbottens län.
Läs mer…

Eddahallen

Badplats Eddahallen ligger i Skellefteå i Västerbottens län.
Läs mer…

Falkträsket

Badplats Falkträsket ligger i Skellefteå i Västerbottens län.
Läs mer…

Mobackenbadet

Badplats Mobackenbadet ligger i Skellefteå i Västerbottens län.
Läs mer…

Byske Havsbad

Badplats Byske Havsbad ligger i Skellefteå i Västerbottens län.
Läs mer…