Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210614 - 20210620): Blomningar har den senste veckan observerats främst i östra delen av Mellersta Östersjön, i Sydöstra Östersjön, liksom i Hanöbukten. Utfärdat av: L.Fyrberg
2021-06-20

Cyanobakterier 2021-06-20
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Trälhavet, Österskärs havsbad

Betyg: 3/5 (8 röster)

Badplats Trälhavet, Österskärs havsbad ligger i Österåker i Stockholms län. Ett havsbad som består av en lång sandstrand i nära anslutning till Åkersberga centrum med umärkt badvattenkvalité.

Österskärs havsbad kallas solbrännan och ligger ca 2,5 km söder om Åkersberga centrum. Badplatsen ligger på sydligaste spetsen av det område som kallas Österskär. Badplatsen består av en 130 meter lång sandstrand och en brygga.

I anslutning till badet ligger en restaurang som heter Solbrännan. Soptunnor finns vid badet. Parkering i direkt anslutning till badet.

Vattnet i Trälhavet, Österskärs havsbad är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,5°C uppmätt 2021-06-10.

Vattenkvalitet: Trälhavet är en vattenförekomst på 20,59 m2. Trälhavet har en måttlig ekologisk status och en god kemisk status. God ekologisk status ska vara nådd 2015. Siktdjupet vid badet brukar vara >2m men badet kan ibland grumlas av hårda vindar från sydväst.

Trälhavet, Österskärs havsbad hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 20°C
2021-06-10
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-10

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-10 19.5°C Tjänligt Nej <10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
17°C  (2018-06-09)
28°C  (2019-07-25)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

ulla råsvall 2018-08-11

trevlig och med bra avstånd till allmän toalett, bra att det finns bänkar. Mycket bra med restaurang i närheten.

Badplatser i närheten av Trälhavet, Österskärs havsbad

Trälhavet 3, Trälhavsbadet

Badplats Trälhavet 3, Trälhavsbadet ligger i Österåker i Stockholms län.
Läs mer…

Badholmen

Badplats Badholmen ligger i Österåker i Stockholms län.
Läs mer…

Sätterfjärden 1, Badholmen

Badplats Sätterfjärden 1, Badholmen ligger i Österåker i Stockholms län.
Läs mer…

Sätterfjärden 2, Fiskartorpet

Badplats Sätterfjärden 2, Fiskartorpet ligger i Österåker i Stockholms län.
Läs mer…

Breviksbadet

Badplats Breviksbadet ligger i Österåker i Stockholms län.
Läs mer…