Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210607 - 20210613): Ansamlingar av cyanobakterier har detekterats ett fåtal gånger, främst i Mellersta Östersjön. Utfärdat av: A. Nord
2021-06-13

Cyanobakterier 2021-06-13
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Trälhavet, Breviksbadet

Badplats Trälhavet, Breviksbadet ligger i Österåker i Stockholms län. Ett havsbad i den inre delen av trälhavsfjärden med utmärkt vattenkvalité.

Breviksbadet ligger ca 4 km nordost om Åkersberga tätort. Badet består av två sandstränder och en stenudde. Den mindre stranden som ligger strax norr om den större och är ett nudistbad.

Det finns en kiosk och en minigolfbana i anslutning till badet. Det finns också toaletter och soptunnor.

Vattnet i Trälhavet, Breviksbadet är tjänligt.

Vattenkvalitet: Trälhavet är en vattenförekomst på 20,59 m2. Trälhavet har en måttlig ekologisk status och en god kemisk status. God ekologisk status ska vara nådd 2015. Siktdjupet vid badet brukar vara >2m men badet kan ibland grumlas av hårda vindar från sydväst.

Trälhavet, Breviksbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: -°C
2020-07-21
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-21

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-21 - Tjänligt Nej 40 2
2020-06-25 20.5°C Tjänligt Nej 8 9
2020-06-11 14.0°C Tjänligt Nej <1 <1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Trälhavet, Breviksbadet

Breviksbadet

Badplats Breviksbadet ligger i Österåker i Stockholms län.
Läs mer…

Valsjön

Badplats Valsjön ligger i Österåker i Stockholms län.
Läs mer…

Trälhavet 3, Trälhavsbadet

Badplats Trälhavet 3, Trälhavsbadet ligger i Österåker i Stockholms län.
Läs mer…

Sätterfjärden 2, Fiskartorpet

Badplats Sätterfjärden 2, Fiskartorpet ligger i Österåker i Stockholms län.
Läs mer…

Trälhavet, Österskärs havsbad

Ett havsbad som består av en lång sandstrand i nära anslutning till Åkersberga centrum med umärkt badvattenkvalité.
Läs mer…