Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210607 - 20210613): Ansamlingar av cyanobakterier har detekterats ett fåtal gånger, främst i Mellersta Östersjön. Utfärdat av: A. Nord
2021-06-13

Cyanobakterier 2021-06-13
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Värtan, Germaniaviken

Betyg: 5/5 (2 röster)

Badplats Värtan, Germaniaviken är ett havsbad i Danderyd i Stockholms län.

Vattnet i Värtan, Germaniaviken är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 15,0°C uppmätt 2021-05-31.

Värtan, Germaniaviken hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 15°C
2021-05-31
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-05-31

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-05-31 15.0°C Tjänligt Nej 1 8
2020-07-13 17.0°C Tjänligt Ingen uppgift 5 <1
2020-06-29 21.0°C Tjänligt Ingen uppgift 9 1
2020-06-15 18.0°C Tjänligt Nej 3 13
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Värtan, Germaniaviken

Sticklinge udde, Sandviksbadet

Badplats Sticklinge udde, Sandviksbadet ligger i Lidingö i Stockholms län.
Läs mer…

Ösbysjön

Badplats Ösbysjön ligger i Danderyd i Stockholms län.
Läs mer…

Värtan, Svanholmen

Badplats Värtan, Svanholmen ligger i Danderyd i Stockholms län.
Läs mer…

Näsaängsbadet

Badplatsen ligger vid Stora Värtan i Näsbypark, Täby kommun. Det är en välbesökt och populär badplats som är registrerad som EU-bad enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badvattenkvaliten har de senaste tre åren klassats som utmärkt och har därmed den högsta klassificering enligt badvattendirektivet. Kommun Täby Län Stockholm Badvattenprofil för Näsaängsbadet Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor Beskrivning Badplatsen Badplatsen ligger i en bukt vid Lilla Värtan i Näsbypark, Täby kommun och gränsar mot Stora Värtan. Den omgivande marken utgörs av parken Näsa äng där vegetationen består framför allt av öppna gräsytor samt trädungar av bland annat klibbal, ekar och rosbuskage. Badet består av ca 150 m lång sandstrand med relativt långgrund sandbotten och kantas både i norr och söder av vass. Nordost om badplatsen ligger en mindre båtbrygga. Omgivningen består av villaområden. Service Vid badplatsen finns torrtoa, papperskorgar, utomhusdusch, lekplats samt parkering. Kiosk och möjlighet till omklädnad finns vid Näsbyparks tennisklubb ca 100 m väster om badplatsen. Kvalitet Stora Värtan är ett övergångsvatten med otillfredsställande ekologisk status (2009) på grund av övergödning. Den totala mängden av växtplankton och klorofyll är måttlig hög. Under sommaren är kvävehalterna måttliga medan fosforhalterna samt siktdjupet klassas som otillfredställande. Den kemiska ytvattenstatusen (exkl. kvicksilver) är god (2009). Typ av bad EU-bad N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 59.42600 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 18.10620 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2011 Utmärkt kvalitet 2010 Utmärkt kvalitet 2009 Utmärkt kvalitet 2008 Utmärkt kvalitet Potentiella föroreningskällor låg relevans Förorening av djurspillning. De stora gräsytorna i parken Näsa äng lockar till sig andfåglar och gäss. Vid regn kan djurspillningen sköljas ut i vattnet. Badvattenprofil för Näsaängsbadet Södra Rosla
Läs mer…

Medley Mörbybadet

Badplats Medley Mörbybadet ligger i Danderyd i Stockholms län.
Läs mer…