Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210617 - 20210623): Den senste veckan har cyanobakterier detekterats i Mellersta och Norra Östersjön samt i Sydöstra Östersjön inklusive Gdanskbukten. Utfärdat av: A. Nord
2021-06-23

Cyanobakterier 2021-06-23
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Edsviken, Kevinge Strand

Badplats Edsviken, Kevinge Strand är ett havsbad i Danderyd i Stockholms län.

Vattnet i Edsviken, Kevinge Strand är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 15,0°C uppmätt 2021-05-31.

Edsviken, Kevinge Strand hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 15°C
2021-05-31
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-05-31

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-05-31 15.0°C Tjänligt Nej 12 3
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Edsviken, Kevinge Strand

Edsviken, Bockholmen

Badplats Edsviken, Bockholmen ligger i Solna i Stockholms län.
Läs mer…

Edsviken, Kaninholmen

Badplats Edsviken, Kaninholmen ligger i Solna i Stockholms län.
Läs mer…

Medley Svedenbadet

Badplats Medley Svedenbadet ligger i Solna i Stockholms län.
Läs mer…

Sveden badet, Solna, Bergshamra

Badplats Sveden badet, Solna, Bergshamra ligger i Danderyd i Stockholms län.
Läs mer…

Medley Mörbybadet

Badplats Medley Mörbybadet ligger i Danderyd i Stockholms län.
Läs mer…