Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210610 - 20210616): Under ytan blomningar har den senaste veckan noterats främst i östra delen av mellersta Östersjön, samt i sydöstra Östersjön. Utfärdat av: M.Larsson
2021-06-16

Cyanobakterier 2021-06-16
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Marsviken, Krognäsbadet

Badplats Marsviken, Krognäsbadet är ett havsbad i Nyköping i Södermanlands län.

Vattnet i Marsviken, Krognäsbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,5°C uppmätt 2020-07-15.

Marsviken, Krognäsbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2020-07-15
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-15

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-15 17.5°C Tjänligt Nej <10 20
2020-06-22 20.5°C Tjänligt Blomning <10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Marsviken, Krognäsbadet

Jogersö

Strandbad med bryggor och hopptorn. Stora gräsytor, omklädningsrum, toaletter och gungor.
Läs mer…

Östersjön, Västra Koviks badpl

Badplats Östersjön, Västra Koviks badpl ligger i Nyköping i Södermanlands län.
Läs mer…

Lastudden

Badplats Lastudden ligger i Nyköping i Södermanlands län.
Läs mer…

Stenvik

Badplats Stenvik ligger i Oxelösund i Södermanlands län.
Läs mer…

Vivesta

Badplats Vivesta ligger i Oxelösund i Södermanlands län.
Läs mer…