Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210610 - 20210616): Under ytan blomningar har den senaste veckan noterats främst i östra delen av mellersta Östersjön, samt i sydöstra Östersjön. Utfärdat av: M.Larsson
2021-06-16

Cyanobakterier 2021-06-16
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Strandstugeviken

Badplats Strandstugeviken är ett havsbad i Nyköping i Södermanlands län.

Vattnet i Strandstugeviken är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,0°C uppmätt 2020-07-28.

Strandstugeviken hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2020-07-28
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-28

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-28 18.0°C Tjänligt Nej <10 <10
2020-07-15 18.5°C Tjänligt Nej <10 <10
2020-06-29 24.5°C Tjänligt Nej <10 <10
2020-06-15 21.0°C Tjänligt Nej <10 <10
2020-06-10 19.0°C Tjänligt Nej <10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Strandstugeviken

Östersjön, Näsudden

Badplats Östersjön, Näsudden ligger i Nyköping i Södermanlands län.
Läs mer…

Näsudden

Badplats Näsudden ligger i Nyköping i Södermanlands län.
Läs mer…

Lastudden

Badplats Lastudden ligger i Nyköping i Södermanlands län.
Läs mer…

Vivesta

Badplats Vivesta ligger i Oxelösund i Södermanlands län.
Läs mer…

Lappetorp

Badplats Lappetorp ligger i Nyköping i Södermanlands län.
Läs mer…