Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210610 - 20210616): Under ytan blomningar har den senaste veckan noterats främst i östra delen av mellersta Östersjön, samt i sydöstra Östersjön. Utfärdat av: M.Larsson
2021-06-16

Cyanobakterier 2021-06-16
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Östersjön, Västra Koviks badpl

Badplats Östersjön, Västra Koviks badpl är ett havsbad i Nyköping i Södermanlands län.

Vattnet i Östersjön, Västra Koviks badpl är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 15,0°C uppmätt 2020-07-15.

Östersjön, Västra Koviks badpl hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 15°C
2020-07-15
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-15

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-15 15.0°C Tjänligt Nej 20 10
2020-06-22 18.5°C Tjänligt Blomning <10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Östersjön, Västra Koviks badpl

Marsviken, Krognäsbadet

Badplats Marsviken, Krognäsbadet ligger i Nyköping i Södermanlands län.
Läs mer…

Skeppsvik

Badplats Skeppsvik ligger i Nyköping i Södermanlands län.
Läs mer…

Bråviken, Parkbadet Nävekvarn

Badplats Bråviken, Parkbadet Nävekvarn ligger i Nyköping i Södermanlands län.
Läs mer…

Parkbadet

Badplats Parkbadet ligger i Nyköping i Södermanlands län.
Läs mer…

Jogersö

Strandbad med bryggor och hopptorn. Stora gräsytor, omklädningsrum, toaletter och gungor.
Läs mer…