Badplats Hittarp

Badplats Hittarp ligger i Helsingborg i Skåne län. EU-bad med fler än 200 badande i snitt per dag.

Badplatsen är belägen i Öresund. Badet består av två bryggor, lite sandstrand men mest gräsytor.

I direkt anslutning till badet finns toaletter. Grillplats finns i direkt anslutning till badet.

Vattnet i Hittarp är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 16,2°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Måttlig ekologisk status. God kemisk status.

Hittarp hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 16°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 16.2°C Tjänligt Nej 20 20
2021-05-24 12.7°C Tjänligt Nej <10 <10
2021-05-24 12.7°C Tjänligt Nej <10 <10
2020-07-20 19.1°C Tjänligt Nej 86 <10
2020-07-13 14.9°C Tjänligt Nej <10 <10
2020-07-09 16.4°C Tjänligt Nej <10 80
2020-07-06 17.3°C Otjänligt Nej 620 320
2020-06-22 18.5°C Tjänligt Nej 10 <10
2020-06-08 15.3°C Tjänligt Nej 52 <10
2020-05-25 12.1°C Tjänligt Nej 10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Hittarp

Hittarps hamn

Badplats Hittarps hamn ligger i Helsingborg i Skåne län.
Läs mer…

Hundbad Laröd

Badplats Hundbad Laröd ligger i Helsingborg i Skåne län.
Läs mer…

Larödbaden

EU-bad med fler än 200 badande i snitt per dag.
Läs mer…

Domsten södra

Badplats Domsten södra ligger i Helsingborg i Skåne län.
Läs mer…

Domsten

EU-bad med fler än 200 badande i snitt per dag.
Läs mer…