Badplats Domsten

Badplats Domsten ligger i Helsingborg i Skåne län. EU-bad med fler än 200 badande i snitt per dag.

Badplatsen är belägen i Öresund. Strax söder om badet ligger Domstens småbåtshamn. Badet består av sandstrand och gräsytor.

Toaletter och en utomhusdusch finns. I direkt anslutning till badet finns en kiosk.

Vattnet i Domsten är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 15,8°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Måttlig ekologisk status. God kemisk status.

Domsten hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 16°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 15.8°C Tjänligt Nej 10 <10
2021-05-24 12.7°C Tjänligt Nej 10 <10
2021-05-24 12.7°C Tjänligt Nej 10 <10
2020-07-20 18.6°C Tjänligt Nej 10 10
2020-07-06 17.7°C Tjänligt Nej 86 100
2020-06-22 19.5°C Tjänligt Nej <10 <10
2020-06-08 14.7°C Tjänligt Nej <10 <10
2020-05-25 12.6°C Tjänligt Nej <10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Domsten

Domstens hamn

Badplats Domstens hamn ligger i Helsingborg i Skåne län.
Läs mer…

Domsten norra

Badplats Domsten norra ligger i Helsingborg i Skåne län.
Läs mer…

Domsten södra

Badplats Domsten södra ligger i Helsingborg i Skåne län.
Läs mer…

Talldungen i Domsten

Badplats Talldungen i Domsten ligger i Helsingborg i Skåne län.
Läs mer…

Grå Läge

Badplats Grå Läge ligger i Helsingborg i Skåne län.
Läs mer…