Badplats Örlingen, Silvergruvans badpla

Badplats Örlingen, Silvergruvans badpla är ett insjöbad i Hällefors i Örebro län.

Vattnet i Örlingen, Silvergruvans badpla är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,0°C uppmätt 2019-06-11.

Örlingen, Silvergruvans badpla hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Väderdata från Yr.no
Vattentemp: 18°C
2019-06-11
Vattenkvalitet: Tjänligt
2019-06-11

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2019-06-11 18.0°C Tjänligt Ingen uppgift 8 30
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Örlingen, Silvergruvans badpla

Silvergruvans badplats

Badplats Silvergruvans badplats ligger i Hällefors i Örebro län.
Läs mer…

Sångens badplats

Badplats Sångens badplats ligger i Hällefors i Örebro län.
Läs mer…

Stor-Sången, Sångsbadet

Badplats Stor-Sången, Sångsbadet ligger i Hällefors i Örebro län.
Läs mer…

Sörelgen, Kaffesumpen

Badplats Sörelgen, Kaffesumpen ligger i Hällefors i Örebro län.
Läs mer…

Kaffesumpens badplats

Badplats Kaffesumpens badplats ligger i Hällefors i Örebro län.
Läs mer…