Badplats Stor-Sången, Sångsbadet

Badplats Stor-Sången, Sångsbadet är ett insjöbad i Hällefors i Örebro län.

Vattnet i Stor-Sången, Sångsbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,5°C uppmätt 2020-08-04.

Stor-Sången, Sångsbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 19°C
2020-08-04
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-08-04

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-08-04 18.5°C Tjänligt Ingen uppgift 9 <10
2020-07-09 - Tjänligt Ingen uppgift 3 <10
2020-06-10 17.7°C Tjänligt Ingen uppgift <1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Stor-Sången, Sångsbadet

Sångens badplats

Badplats Sångens badplats ligger i Hällefors i Örebro län.
Läs mer…

Sörelgen, Kaffesumpen

Badplats Sörelgen, Kaffesumpen ligger i Hällefors i Örebro län.
Läs mer…

Kaffesumpens badplats

Badplats Kaffesumpens badplats ligger i Hällefors i Örebro län.
Läs mer…

Silvergruvans badplats

Badplats Silvergruvans badplats ligger i Hällefors i Örebro län.
Läs mer…

Örlingen, Silvergruvans badpla

Badplats Örlingen, Silvergruvans badpla ligger i Hällefors i Örebro län.
Läs mer…