Badplats Helige å, Mulevad

Badplats Helige å, Mulevad är ett insjöbad i Växjö i Kronobergs län.

Vattnet i Helige å, Mulevad är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,5°C uppmätt 2020-07-30.

Helige å, Mulevad hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 20°C
2020-07-30
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-30

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-30 19.5°C Tjänligt Nej 20 10
2020-07-27 18.0°C Tjänligt Nej 7 <10
2020-07-07 17.0°C Tjänligt Nej 39 30
2020-06-29 23.0°C Otjänligt Nej 1300 160
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Helige å, Mulevad

Växjösjön Kampen

Badplats Växjösjön Kampen ligger i Växjö i Kronobergs län.
Läs mer…

Medley Växjö simhall & Aqua Mera

Badplats Medley Växjö simhall & Aqua Mera ligger i Växjö i Kronobergs län.
Läs mer…

Barnsjön

Badplats Barnsjön ligger i Växjö i Kronobergs län.
Läs mer…

Helgasjön, Araby

Badplats Helgasjön, Araby ligger i Växjö i Kronobergs län.
Läs mer…

Helgasjön, Gamla Evedal

Evedals gamla badplats består av en ca 100 meter lång sandstrand vid Helgasjöns sydöstra del, Växjö kommun. Helgasjön tillhör Mörrumsåns avrinningsområde. Toaletter, dusch, lekplats, parkering samt kiosk och restauranger finns i anslutning till badet. Baserat på de senaste åren provtagningar fick badet 2010 utmärkt kvalitet. Kommun Växjö Län Kronoberg Badvattenprofil för Helgasjön, Gamla Evedal Växjö Kommun, Miljö och Hälsoskyddsförvaltningen Beskrivning Badplatsen Evedals gamla badplats ligger vid samhället Evedal i den sydöstra delen av Helgasjön. Badplatsen består av en ca 100 meter lång sandstrand med angränsande gräsytor. De första 30 metrarna ut från stranden är badet långgrunt med blir därefter djupare. Service I anslutning till badet finns dusch med kallt vatten, toalett, lekplats och parkering. Närliggande restauranger är Evedals Värdshus och Evedals Camping, på den senare finns även en kiosk. I närheten av badplatsen finns angöringsbryggor för fritidsbåtar. Kvalitet Badvattenkvaliteten på Evedals gamla badplats undersöks 4 ggr/år, då badplatsen är ett registrerat EU-bad. År 2010 klassades badet ha utmärkt kvalitet enligt klassificering från badvattendirektivet 2006/7/EG. Helgasjön har måttlig ekologisk status (www.vattenkartan.se) och om man bortser från kvicksilver uppnås god kemisk ytvattenstatus (www.viss.lst.se). Vid långvarig värmebölja kan algblomningar uppstå. Risken för att detta ska ske betraktas som låg. Typ av bad Övrigt bad N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 56,91462 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 14,82838 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2010 Utmärkt kvalitet 2009 Utmärkt kvalitet 2008 Utmärkt kvalitet Badvattenprofil för Helgasjön, Gamla Evedal Växjö Kommun, Miljö och Hälsoskyddsförvaltningen Potentiella föroreningskällor låg relevans Ett eventuellt utsläpp av orenat avloppsvatten från Åby Avloppsreningsverk som ligger vid den norra delen av s
Läs mer…