Badplats Helgasjön, Sandsbro

Badplats Helgasjön, Sandsbro ligger i Växjö i Kronobergs län.

Vattnet i Helgasjön, Sandsbro är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,5°C uppmätt 2013-08-14.

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 19°C
2013-08-14
Vattenkvalitet: Tjänligt
2013-08-14

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Helgasjön, Sandsbro

Toftasjön, Sandsbro

Badplats Toftasjön, Sandsbro ligger i Växjö i Kronobergs län.
Läs mer…

Helgasjön, Dalbostrand

Badplats Helgasjön, Dalbostrand ligger i Växjö i Kronobergs län.
Läs mer…

Helgasjön, Gamla Evedal

Evedals gamla badplats består av en ca 100 meter lång sandstrand vid Helgasjöns sydöstra del, Växjö kommun. Helgasjön tillhör Mörrumsåns avrinningsområde. Toaletter, dusch, lekplats, parkering samt kiosk och restauranger finns i anslutning till badet. Baserat på de senaste åren provtagningar fick badet 2010 utmärkt kvalitet. Kommun Växjö Län Kronoberg Badvattenprofil för Helgasjön, Gamla Evedal Växjö Kommun, Miljö och Hälsoskyddsförvaltningen Beskrivning Badplatsen Evedals gamla badplats ligger vid samhället Evedal i den sydöstra delen av Helgasjön. Badplatsen består av en ca 100 meter lång sandstrand med angränsande gräsytor. De första 30 metrarna ut från stranden är badet långgrunt med blir därefter djupare. Service I anslutning till badet finns dusch med kallt vatten, toalett, lekplats och parkering. Närliggande restauranger är Evedals Värdshus och Evedals Camping, på den senare finns även en kiosk. I närheten av badplatsen finns angöringsbryggor för fritidsbåtar. Kvalitet Badvattenkvaliteten på Evedals gamla badplats undersöks 4 ggr/år, då badplatsen är ett registrerat EU-bad. År 2010 klassades badet ha utmärkt kvalitet enligt klassificering från badvattendirektivet 2006/7/EG. Helgasjön har måttlig ekologisk status (www.vattenkartan.se) och om man bortser från kvicksilver uppnås god kemisk ytvattenstatus (www.viss.lst.se). Vid långvarig värmebölja kan algblomningar uppstå. Risken för att detta ska ske betraktas som låg. Typ av bad Övrigt bad N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 56,91462 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 14,82838 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2010 Utmärkt kvalitet 2009 Utmärkt kvalitet 2008 Utmärkt kvalitet Badvattenprofil för Helgasjön, Gamla Evedal Växjö Kommun, Miljö och Hälsoskyddsförvaltningen Potentiella föroreningskällor låg relevans Ett eventuellt utsläpp av orenat avloppsvatten från Åby Avloppsreningsverk som ligger vid den norra delen av s
Läs mer…

Helgasjön, Evedal

I Helgasjöns sydöstra del ligger Evedals södra badplats, Växjö kommun. Helgasjön ingår i Mörrumsåns avrinningsområde. Badplatsen är en ca 200 meter lång sandstrand med angränsande gräsytor. Vid badet finns bla toaletter, dusch, hopptorn samt en separat handikappramp. I närheten finns även angöringsbryggor för fritidsbåtar. Utifrån provtagningarna som gjorts tidigare år bedöms badet vara av utmärkt kvalitet. Proverna tas från bryggan, på ca 0,5 meters djup. Kommun Växjö Län Kronoberg Badvattenprofil för Helgasjön, Evedal Växjö Kommun, Miljö och Hälsoskyddsförvaltningen Beskrivning Badplatsen Evedals södra badplats består av en ca 200 meter lång sandstrand. I anslutning till stranden finns gräsytor med inslag av träd. Badet är långgrunt. Under badsäsong är det över 200 badande/dag Service Vid badplatsen finns tillgång till toalett och dusch med kallvatten. Badet har även en separat handikappramp som går ut i vattnet samt bryggor och ett 10 meter högt hopptorn. I anslutning till badet finns också lekplats, restauranger och kioskförsäljning. Kvalitet Badvattenkvaliteten på Evedals södra badplats undersöks 4 ggr/år, då badplatsen är ett registrerat EU-bad. År 2010 klassades badet ha utmärkt kvalitet enligt klassificering från badvattendirektivet 2006/7/EG. Algblomningar är ovanliga men kan uppstå vid långvarig värmebölja. Risken för en algblomning bedöms som låg Helgasjön har måttlig ekologisk status (www.vattenkartan.se) och om man bortser från kvicksilver uppnås god kemisk ytvattenstatus (www.viss.lst.se). Typ av bad EU-bad N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 56.92087 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 14.82330 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2010 Utmärkt kvalitet 2009 Utmärkt kvalitet 2008 Utmärkt kvalitet Potentiella föroreningskällor låg relevans Ett eventuellt utsläpp av orenat avloppsvatten från Åby Avloppsreningsverk som ligger vid den norra delen av Helgasjön, bedöms inte
Läs mer…

Helgasjön, Stora Pene

Badplats Helgasjön, Stora Pene ligger i Växjö i Kronobergs län.
Läs mer…