Sinikka Halme
Foto: Sinikka Halme CC BY-SA 4.0

Badplats Helgasjön, Dalbostrand

Betyg: 4.0/5 (3 röster)

  • Vattentemp(satellit):
  • 0.6°C
  • 2023-01-31

Badplats Helgasjön, Dalbostrand är ett insjöbad i Växjö i Kronobergs län.

Vattnet i Helgasjön, Dalbostrand är tjänligt. Senast uppmätta temperatur via satellit var 0,6°C uppmätt 2023-01-31.

UV-index
20:00
0
21:00
0
22:00
0
23:00
0
00:00
0
01:00
0
Helgasjön, Dalbostrand på kartan
Senaste vattenprover
Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2022-07-26 18.0°C Tjänligt Nej 5 20
2022-06-21 17.0°C Tjänligt Nej 9 <10
Gränsvärden
  Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.

Rapportera vattentemperatur:

Bilder i närheten av Helgasjön, Dalbostrand

Janerik Sundh
Foto: Janerik Sundh @Flickr.
Har du en bra bild från Helgasjön, Dalbostrand?
Genom att ladda upp en bild intygar du att du äger bilden och att den får visas på allabadplatser.se.

Recensioner av Helgasjön, Dalbostrand

Inga recensioner av Helgasjön, Dalbostrand ännu...
Hjälp gärna nästa besökare genom att skriva några rader om badplatsen, finns det toaletter? Är det långgrunt? Finns det brygga eller glasskiosk?
Vad tycker du om badplatsen?

Populära badplatser i Växjö

Jan Walldén
Foto: Jan Walldén CC BY 3.0
Helgasjön, Sandsbro Badplatsen Helgasjön, Sandsbro ligger i Växjö i Kronobergs län.
Sinikka Halme
Foto: Sinikka Halme CC BY-SA 4.0
Helgasjön, Evedal I Helgasjöns sydöstra del ligger Evedals södra badplats, Växjö kommun. Helgasjön ingår i Mörrumsåns avrinningsområde....
Sinikka Halme
Foto: Sinikka Halme CC BY-SA 4.0
Gamla Evedal Badplatsen Gamla Evedal ligger i Växjö i Kronobergs län.
Jan Walldén
Foto: Jan Walldén CC BY 3.0
Helgasjön, Åby Badplatsen Helgasjön, Åby ligger i Växjö i Kronobergs län.
Ulkl
Foto: Ulkl CC0
Asasjön, Asa Badplatsen Asasjön, Asa ligger i Växjö i Kronobergs län.

Badplatser nära Helgasjön, Dalbostrand

Helgasjön, Gamla Evedal ⟼ 0.4 km bort
Evedals gamla badplats består av en ca 100 meter lång sandstrand vid Helgasjöns sydöstra del, Växjö kommun. Helgasjön tillhör Mörrumsåns avrinningsområde. Toaletter, dusch, lekplats, parkering samt kiosk och restauranger finns i anslutning till badet. Baserat på de senaste åren provtagningar fick badet 2010 utmärkt kvalitet. Kommun Växjö Län Kronoberg Badvattenprofil för Helgasjön, Gamla Evedal Växjö Kommun, Miljö och Hälsoskyddsförvaltningen Beskrivning Badplatsen Evedals gamla badplats ligger vid samhället Evedal i den sydöstra delen av Helgasjön. Badplatsen består av en ca 100 meter lång sandstrand med angränsande gräsytor. De första 30 metrarna ut från stranden är badet långgrunt med blir därefter djupare. Service I anslutning till badet finns dusch med kallt vatten, toalett, lekplats och parkering. Närliggande restauranger är Evedals Värdshus och Evedals Camping, på den senare finns även en kiosk. I närheten av badplatsen finns angöringsbryggor för fritidsbåtar. Kvalitet Badvattenkvaliteten på Evedals gamla badplats undersöks 4 ggr/år, då badplatsen är ett registrerat EU-bad. År 2010 klassades badet ha utmärkt kvalitet enligt klassificering från badvattendirektivet 2006/7/EG. Helgasjön har måttlig ekologisk status (www.vattenkartan.se) och om man bortser från kvicksilver uppnås god kemisk ytvattenstatus (www.viss.lst.se). Vid långvarig värmebölja kan algblomningar uppstå. Risken för att detta ska ske betraktas som låg. Typ av bad Övrigt bad N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 56,91462 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 14,82838 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2010 Utmärkt kvalitet 2009 Utmärkt kvalitet 2008 Utmärkt kvalitet Badvattenprofil för Helgasjön, Gamla Evedal Växjö Kommun, Miljö och Hälsoskyddsförvaltningen Potentiella föroreningskällor låg relevans Ett eventuellt utsläpp av orenat avloppsvatten från Åby Avloppsreningsverk som ligger vid den norra delen av s
Helgasjön, Evedal ⟼ 0.4 km bort
I Helgasjöns sydöstra del ligger Evedals södra badplats, Växjö kommun. Helgasjön ingår i Mörrumsåns avrinningsområde. Badplatsen är en ca 200 meter lång sandstrand med angränsande gräsytor. Vid badet finns bla toaletter, dusch, hopptorn samt en separat handikappramp. I närheten finns även angöringsbryggor för fritidsbåtar. Utifrån provtagningarna som gjorts tidigare år bedöms badet vara av utmärkt kvalitet. Proverna tas från bryggan, på ca 0,5 meters djup. Kommun Växjö Län Kronoberg Badvattenprofil för Helgasjön, Evedal Växjö Kommun, Miljö och Hälsoskyddsförvaltningen Beskrivning Badplatsen Evedals södra badplats består av en ca 200 meter lång sandstrand. I anslutning till stranden finns gräsytor med inslag av träd. Badet är långgrunt. Under badsäsong är det över 200 badande/dag Service Vid badplatsen finns tillgång till toalett och dusch med kallvatten. Badet har även en separat handikappramp som går ut i vattnet samt bryggor och ett 10 meter högt hopptorn. I anslutning till badet finns också lekplats, restauranger och kioskförsäljning. Kvalitet Badvattenkvaliteten på Evedals södra badplats undersöks 4 ggr/år, då badplatsen är ett registrerat EU-bad. År 2010 klassades badet ha utmärkt kvalitet enligt klassificering från badvattendirektivet 2006/7/EG. Algblomningar är ovanliga men kan uppstå vid långvarig värmebölja. Risken för en algblomning bedöms som låg Helgasjön har måttlig ekologisk status (www.vattenkartan.se) och om man bortser från kvicksilver uppnås god kemisk ytvattenstatus (www.viss.lst.se). Typ av bad EU-bad N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 56.92087 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 14.82330 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2010 Utmärkt kvalitet 2009 Utmärkt kvalitet 2008 Utmärkt kvalitet Potentiella föroreningskällor låg relevans Ett eventuellt utsläpp av orenat avloppsvatten från Åby Avloppsreningsverk som ligger vid den norra delen av Helgasjön, bedöms inte
Gamla Evedal ⟼ 0.8 km bort
Badplats Gamla Evedal ligger i Växjö i Kronobergs län.
Helgasjön, Sandsbro ⟼ 1.5 km bort
Badplats Helgasjön, Sandsbro ligger i Växjö i Kronobergs län.
Toftasjön, Sandsbro ⟼ 2.5 km bort
Badplats Toftasjön, Sandsbro ligger i Växjö i Kronobergs län.
Helgasjön, Stora Pene ⟼ 3.3 km bort
Badplats Helgasjön, Stora Pene ligger i Växjö i Kronobergs län.
Helgasjön, Ryttartorpet ⟼ 3.8 km bort
Badplats Helgasjön, Ryttartorpet ligger i Växjö i Kronobergs län.
Helgasjön, Araby ⟼ 4 km bort
Badplats Helgasjön, Araby ligger i Växjö i Kronobergs län.
Medley Växjö simhall & Aqua Mera ⟼ 5.2 km bort
Badplats Medley Växjö simhall & Aqua Mera ligger i Växjö i Kronobergs län.
Växjösjön Kampen ⟼ 5.5 km bort
Badplats Växjösjön Kampen ligger i Växjö i Kronobergs län.
Simma lugnt! Källa för vattenprover och information: Havs- och vattenmyndigheten, användare av sidan och Växjös kommun.
Denna webbplats använder Flickr API men är inte godkänd eller certifierad av Flickr.
This website uses the Flickr API but is not endorsed or certified by Flickr.
Källa för satellitavläst vattentemperatur: Copernicus Sentinel satellit data från European Space Agency.