Badplats Helgasjön, Stora Pene

Badplatsen Helgasjön, Stora Pene är Växjö Offentliga Naturistbad och ligger i Kronobergs län. Vill du komma i kontakt med Nfg-Växjö naturistförening så kan du maila på; nfg-vaxjo@naturistforbundet.

se

Vattnet i Helgasjön, Stora Pene är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,0°C uppmätt 2013-07-01.

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2013-07-01
Vattenkvalitet: Tjänligt
2013-07-01

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Helgasjön, Stora Pene

Helgasjön, Ryttartorpet

Badplats Helgasjön, Ryttartorpet ligger i Växjö i Kronobergs län.
Läs mer…

Helgasjön, Araby

Badplats Helgasjön, Araby ligger i Växjö i Kronobergs län.
Läs mer…

Helgasjön, Evedal

I Helgasjöns sydöstra del ligger Evedals södra badplats, Växjö kommun. Helgasjön ingår i Mörrumsåns avrinningsområde. Badplatsen är en ca 200 meter lång sandstrand med angränsande gräsytor. Vid badet finns bla toaletter, dusch, hopptorn samt en separat handikappramp. I närheten finns även angöringsbryggor för fritidsbåtar. Utifrån provtagningarna som gjorts tidigare år bedöms badet vara av utmärkt kvalitet. Proverna tas från bryggan, på ca 0,5 meters djup. Kommun Växjö Län Kronoberg Badvattenprofil för Helgasjön, Evedal Växjö Kommun, Miljö och Hälsoskyddsförvaltningen Beskrivning Badplatsen Evedals södra badplats består av en ca 200 meter lång sandstrand. I anslutning till stranden finns gräsytor med inslag av träd. Badet är långgrunt. Under badsäsong är det över 200 badande/dag Service Vid badplatsen finns tillgång till toalett och dusch med kallvatten. Badet har även en separat handikappramp som går ut i vattnet samt bryggor och ett 10 meter högt hopptorn. I anslutning till badet finns också lekplats, restauranger och kioskförsäljning. Kvalitet Badvattenkvaliteten på Evedals södra badplats undersöks 4 ggr/år, då badplatsen är ett registrerat EU-bad. År 2010 klassades badet ha utmärkt kvalitet enligt klassificering från badvattendirektivet 2006/7/EG. Algblomningar är ovanliga men kan uppstå vid långvarig värmebölja. Risken för en algblomning bedöms som låg Helgasjön har måttlig ekologisk status (www.vattenkartan.se) och om man bortser från kvicksilver uppnås god kemisk ytvattenstatus (www.viss.lst.se). Typ av bad EU-bad N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 56.92087 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 14.82330 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2010 Utmärkt kvalitet 2009 Utmärkt kvalitet 2008 Utmärkt kvalitet Potentiella föroreningskällor låg relevans Ett eventuellt utsläpp av orenat avloppsvatten från Åby Avloppsreningsverk som ligger vid den norra delen av Helgasjön, bedöms inte
Läs mer…

Helgasjön, Dalbostrand

Badplats Helgasjön, Dalbostrand ligger i Växjö i Kronobergs län.
Läs mer…

Helgasjön, Öjaby

Badplats Helgasjön, Öjaby ligger i Växjö i Kronobergs län.
Läs mer…