Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210606 - 20210612): Under två dagar i den senaste veckan har ansamlingar av cyanobakterier observerats öster om Gotland i Egentliga Östersjön. Utfärdat av: M. Karlberg
2021-06-12

Cyanobakterier 2021-06-12
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Näsby

Badplats Näsby är ett havsbad i Mörbylånga i Kalmar län.

Vattnet i Näsby är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 10,0°C uppmätt 2020-07-10.

Näsby hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 10°C
2020-07-10
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-10

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-10 10.0°C Tjänligt Nej 37 <10
2020-06-10 13.0°C Tjänligt m. Anm. Nej 170 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Näsby

Parboäng

Badplats Parboäng ligger i Mörbylånga i Kalmar län.
Läs mer…

Seby

Badplats Seby ligger i Mörbylånga i Kalmar län.
Läs mer…

Sandvik

Badplats Sandvik ligger i Mörbylånga i Kalmar län.
Läs mer…

Västerstad

Badplats Västerstad ligger i Mörbylånga i Kalmar län.
Läs mer…

Kristianopel

Badplatsen ligger i Kristianopels samhälle precis utanför Kristianopels historiska stadsmur i närhet av Petriåns mynning i Östersjön.
Läs mer…