Badplats Klockesjön, Ramkvilla

Badplats Klockesjön, Ramkvilla ligger i Vetlanda i Jönköpings län. Klockesjön är en liten sjö, 2,7 km2, belägen i Vetlanda kommun. Vid badet finns en liten strand och brygga.

Badplatsen är liten, ej registrerad som sk EU-bad. Badvattnet har fått bedömningen utmärkt kvalitet.

Badplatsen ligger vid Klockesjön i samhället Ramkvilla, Vetlanda kommun. Stranden är främst av gräs och sand och sträcker sig ca 50 meter. Det är relativt långgrunt och botten är sandig. Vattnet är klart och har Mörrumsån som huvudavrinningsområde. Växtlighet i området är främst gräs och enstaka lövträd.

Badet ligger i ett fritidsområde där det finns golf, fotbollsplan, stora gräsytor och lekplats. Omklädningsrum med wc finns. En brygga finns vid badet. Bra parkering.

Vattnet i Klockesjön, Ramkvilla är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,0°C uppmätt 2020-07-14.

Vattenkvalitet: Klockesjön har god ekologisk status samt god kemisk status exklusive kvicksilver.

Klockesjön, Ramkvilla hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2020-07-14
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-14

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-14 18.0°C Tjänligt Nej 1 <10
2020-06-30 21.0°C Tjänligt Nej 12 10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Klockesjön, Ramkvilla

Asasjön, Asa

Badplats Asasjön, Asa ligger i Växjö i Kronobergs län.
Läs mer…

Paddingetorpasjön, Bäckaby

Paddingetorpasjön är en liten insjö, 0,3 km2, belägen i Vetlanda kommun. Vid badet finns en brygga. Badplatsen är liten, ej registrerad som sk EU-bad. Badvattnet har fått bedömningen utmärkt kvalitet.
Läs mer…

Boskvarnasjön, Lindshammar

Badplats Boskvarnasjön, Lindshammar ligger i Uppvidinge i Kronobergs län.
Läs mer…

Asasjön, Grönalund

Badplats Asasjön, Grönalund ligger i Växjö i Kronobergs län.
Läs mer…

Änghultssjön, Klavreström

Badplats Änghultssjön, Klavreström ligger i Uppvidinge i Kronobergs län.
Läs mer…