Badplats Hindsen, Näsudden V

Betyg: 4/5 (3 röster)

Badplats Hindsen, Näsudden V ligger i Värnamo i Jönköpings län. Hindsen ligger ca 2 km öster om Värnamo tätort, i Jönköpings län. Sjön är på 12,6 km2 och det största djupet är på 17,5 m.

Badplatsen Näsudden ligger på en udde i västa delen av sjön. Vid Näsudden finns en grund badplats (västra sidan) och en djup del (östra sidan). Näsudden är ett registrerat EU-bad. Badvattenkvalitén bedöms som utmärkt enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.

Grund badplats med sandstrand och brygga. RWC och lekplats. Stort grönområde.

Kiosk. Mycket bra P-plats. Sjösättningsramp med naturgrus för båtar.

Vattnet i Hindsen, Näsudden V är otjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,0°C uppmätt 2020-08-07.

Vattenkvalitet: Hindsen omges huvusakligen av skogsmark samt en del åker och myrmark. Vattenkemin i sjön är överlag god = God Ekologisk status. Utefter Hindsens nordvästra strand finns ett femtiotal hus, där bristfälliga VA-anläggningar kan ge ökad närsaltspåverkan på sjön. Sjön är utpekad som regionalt värdefullt vatten för fritidsfiske och är dessutom Värnamos reservvattentäkt.

Hindsen, Näsudden V hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2020-08-07
Vattenkvalitet: Otjänligt
2020-08-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-08-07 18.0°C Otjänligt Ingen uppgift 1 530
2020-08-07 18.0°C Otjänligt Ingen uppgift 1 2420
2020-07-07 18.0°C Tjänligt Nej <1 17
2020-07-07 17.0°C Tjänligt Nej 2 3
2020-06-09 17.0°C Tjänligt Nej 1 2
2020-06-09 17.0°C Tjänligt Nej <1 6
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
16.9°C  (2020-06-02)
19°C  (2020-06-25)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Hindsen, Näsudden V

Hindsen, Näsudden Ö

Hindsen ligger ca 2 km öster om Värnamo tätort, i Jönköpings län. Sjön är på 12,6 km2 och det största djupet är på 17,5 m. Badplatsen Näsudden ligger på en udde i östra delen av sjön. Vid Näsudden finns en grund badplats (västra sidan) och en djup del (östra sidan). Näsudden är ett registrerat EU-bad. Badvattenkvalitén bedöms som utmärkt enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Hindsen, Näsbyholm

Badplats Hindsen, Näsbyholm ligger i Värnamo i Jönköpings län.
Läs mer…

Prostsjön

Badplats Prostsjön ligger i Värnamo i Jönköpings län.
Läs mer…

Värnamo simhall

Badplats Värnamo simhall ligger i Värnamo i Jönköpings län.
Läs mer…

Osudden, Vidöstern

Osudden ligger i nordöstra änden av sjön Vidöstern, ca 1 km söder om Värnamo tätort i Jönköpings län. Osudden är ett registrerat EU-bad. Badvattenkvalitén bedöms som utmärkt enligt badvattendirektiv 2006/7/EG. Vidöstern är en långsmal sjö. Sjöarealen är 42,9 km2 och det största registrerade djupet är 44 m. Lagan rinner genom Vidöstern.
Läs mer…