Badplats Hindsen, Näsudden Ö

Badplats Hindsen, Näsudden Ö ligger i Värnamo i Jönköpings län. Hindsen ligger ca 2 km öster om Värnamo tätort, i Jönköpings län. Sjön är på 12,6 km2 och det största djupet är på 17,5 m.

Badplatsen Näsudden ligger på en udde i östra delen av sjön. Vid Näsudden finns en grund badplats (västra sidan) och en djup del (östra sidan). Näsudden är ett registrerat EU-bad. Badvattenkvalitén bedöms som utmärkt enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.

Djupt vatten med brygga. Klippor. RWC och lekplats. Stort grönområde.

Café, kiosk. Mycket bra P-plats. Sjösättningsramp med naturgrus för båtar.

Vattnet i Hindsen, Näsudden Ö är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 22,7°C uppmätt 2013-08-06.

Vattenkvalitet: Hindsen omges huvusakligen av skogsmark samt en del åker och myrmark. Vattenkemin i sjön är överlag god = God Ekologisk status. Utefter Hindsens nordvästra strand finns ett femtiotal hus, där bristfälliga VA-anläggningar kan ge ökad närsaltspåverkan på sjön. Sjön är utpekad som regionalt värdefullt vatten för fritidsfiske och är dessutom Värnamos reservvattentäkt.

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 23°C
2013-08-06
Vattenkvalitet: Tjänligt
2013-08-06

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Hindsen, Näsudden Ö

Hindsen, Näsudden V

Hindsen ligger ca 2 km öster om Värnamo tätort, i Jönköpings län. Sjön är på 12,6 km2 och det största djupet är på 17,5 m. Badplatsen Näsudden ligger på en udde i västa delen av sjön. Vid Näsudden finns en grund badplats (västra sidan) och en djup del (östra sidan). Näsudden är ett registrerat EU-bad. Badvattenkvalitén bedöms som utmärkt enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Hindsen, Näsbyholm

Badplats Hindsen, Näsbyholm ligger i Värnamo i Jönköpings län.
Läs mer…

Prostsjön

Badplats Prostsjön ligger i Värnamo i Jönköpings län.
Läs mer…

Värnamo simhall

Badplats Värnamo simhall ligger i Värnamo i Jönköpings län.
Läs mer…

Osudden, Vidöstern

Osudden ligger i nordöstra änden av sjön Vidöstern, ca 1 km söder om Värnamo tätort i Jönköpings län. Osudden är ett registrerat EU-bad. Badvattenkvalitén bedöms som utmärkt enligt badvattendirektiv 2006/7/EG. Vidöstern är en långsmal sjö. Sjöarealen är 42,9 km2 och det största registrerade djupet är 44 m. Lagan rinner genom Vidöstern.
Läs mer…