Badplats Videberg

Badplats Videberg ligger i Varberg i Hallands län. Badvattnet Videberg är en mindre sandstrand belägen i direkt närhet av samhället Bua i kommunens norra del. badvattnet är ej registrerat som EU bad.

De senaste två åren har vattnet fått bedömningen bra resp. utmärkt kvalitét enligt badvattendirektivet 2006/07/EG Kommun Varberg Län Halland Badvattenprofil för Videberg Varbergs Kommun, Miljö-hälsoskyddsförvaltningen Beskrivning Badplatsen Videberg är en liten fiskehamn i kommunens norra del. Badvattnet är beläget strax intill och är en sandstrand med en mindre brygga. Antalet badande: < 100. Service Toalett finns i fiskehamnen. Goda parkeringmöjligheter. Annars ingen service. Kvalitet Badvattnet har de senaste två åren klassificerats bra resp. utmärkt kvalitét Typ av bad Övrigt bad N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 57.25009 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 12.10625 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2010 Utmärkt kvalitet 2009 Bra kvalitet 2008 Tillfredställande kvalitet Potentiella föroreningskällor låg relevans Bua reningsverks utsläpp i bukten ca 500 m från platsen. låg relevans Kärnkraftverket Ringhals kylvattenutsläpp 1 km väster om platsen Badvattenprofil för Videberg Varbergs Kommun, Miljö-hälsoskyddsförvaltningen Potentiella föroreningskällor - Karta Bedömning för utbredning av cyanobakterier och alger Risk för utbredning av cyanobakterier Nej Risk för utbredning av makroalger och/eller alger Nej Badvattenprofil för Videberg Varbergs Kommun, Miljö-hälsoskyddsförvaltningen Förslag till åtgärder Beskrivning Ansvarig Utfört senast Bua reningsverk byggs om. Vivab Varberg 2012 Utförda åtgärder Utfört Beskrivning Kontakt Verksamhetsutövare Namn Varbergs Kommun, Gatuförvaltningen Adress Östra långgatan 24 43280 Varberg Besöksadress Som ovan Telefon 0340-88272 E-post liv.sonntag@kommunen.varberg.se Tillsynsmyndighet Namn Varbergs

Videberg är en liten fiskehamn i kommunens norra del. Badvattnet är beläget strax intill och är en sandstrand med en mindre brygga. Antalet badande: < 100.

Toalett finns i fiskehamnen. Goda parkeringmöjligheter. Annars ingen service.

Vattnet i Videberg är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 16,2°C uppmätt 2020-07-13.

Vattenkvalitet: Badvattnet har de senaste två åren klassificerats bra resp. utmärkt kvalitét

Videberg hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 16°C
2020-07-13
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-13

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-13 16.2°C Tjänligt Nej <10 40
2020-06-29 20.3°C Tjänligt Nej 40 10
2020-06-08 16.6°C Tjänligt Nej 10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Videberg

Bua Båle

Badvattnet Båle är en sandstrand i den norra delen av kommunen, ca 2 mil från Varberg. Stranden ligger i direkt närhet av en fiske- småbåtshamn. Badvattnet är ej registrerat som EU bad. Vattnet har de senaste två åren bedömts med bra kvalitét enligt badvattendirektivet 2006/07/EG .
Läs mer…

Bua Krokstad

Badvattnet Krokstad är en sandstrand i kommunens norra del. Stranden ligger i direkt närhet av en fiske-småbåthamn. Badvattnet är ej registrerat som EU bad. Vattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt kvalitét enligt badvattendirektivet 2006/07/EG.
Läs mer…

Sanddamm

Badvattnet Sanddamm är en sandstrand i utkanten den norr delen av kommunen. Stranden ligger närheten av en mindre småbåtshamn. Badvattnet är ej registrerat som EU bad. Vattnet har de senaste två åren fått bedömningen bra kvalitét enligt badvattendirektivet 2006/07/EG. Kommun Varberg Län Halland Badvattenprofil för Sanddamm Varbergs Kommun Miljö-hälsoskyddskontoret Beskrivning Badplatsen Badplatsen ligger i en vik i samhället Bua i den norra delen av kommunen. Det är en liten sandstrand omgiven av klippor. Viss sommarstugebebyggelse finns. Antalet badande: < 100. Service Badet har endast en torrtoalett och begränsade parkeringsmöjligheter. Kvalitet Bra kvalitét de senaste två åren Typ av bad Övrigt bad N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 57,21558 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 12,15528 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2010 Bra kvalitet 2009 Bra kvalitet 2008 Bra kvalitet Potentiella föroreningskällor låg relevans Inga kända källor finns Badvattenprofil för Sanddamm Varbergs Kommun Miljö-hälsoskyddskontoret Potentiella föroreningskällor - Karta Bedömning för utbredning av cyanobakterier och alger Risk för utbredning av cyanobakterier Nej Risk för utbredning av makroalger och/eller alger Nej Förslag till åtgärder Beskrivning Ansvarig Utfört senast Badvattenprofil för Sanddamm Varbergs Kommun Miljö-hälsoskyddskontoret Utförda åtgärder Utfört Beskrivning Kontakt Verksamhetsutövare Namn Varbergs Kommun Gatuförvaltningen Adress Östra långgatan 24 43280 Varberg Besöksadress Som ovan Telefon 0340-88272 E-post liv.sonntag@kommunen.varberg.se Tillsynsmyndighet Namn Varbergs
Läs mer…

Havsudden, Lahall

Badplats Havsudden, Lahall ligger i Varberg i Hallands län.
Läs mer…

Stråvalla

Badvattnet Stråvalla är en sandstrand i den nordligaste delen av kommunen med gräns mot Kungsbacka kommun. Stranden ligger i närhet av en småbåtshamn, och ett antal mindre öar är belägna strax utanför. Badvattnet är registrerat som EU bad av Varbergs Kommun. Vattnet har de senaste två åren fått bedömningen tillfredställande kvalitét enlig badvattendirektivet 2006/07/EG.
Läs mer…