Badplats Havsudden, Lahall

Badplats Havsudden, Lahall ligger i Varberg i Hallands län.

Lägg till eller uppdatera information

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Havsudden, Lahall

Sanddamm

Badvattnet Sanddamm är en sandstrand i utkanten den norr delen av kommunen. Stranden ligger närheten av en mindre småbåtshamn. Badvattnet är ej registrerat som EU bad. Vattnet har de senaste två åren fått bedömningen bra kvalitét enligt badvattendirektivet 2006/07/EG. Kommun Varberg Län Halland Badvattenprofil för Sanddamm Varbergs Kommun Miljö-hälsoskyddskontoret Beskrivning Badplatsen Badplatsen ligger i en vik i samhället Bua i den norra delen av kommunen. Det är en liten sandstrand omgiven av klippor. Viss sommarstugebebyggelse finns. Antalet badande: < 100. Service Badet har endast en torrtoalett och begränsade parkeringsmöjligheter. Kvalitet Bra kvalitét de senaste två åren Typ av bad Övrigt bad N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 57,21558 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 12,15528 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2010 Bra kvalitet 2009 Bra kvalitet 2008 Bra kvalitet Potentiella föroreningskällor låg relevans Inga kända källor finns Badvattenprofil för Sanddamm Varbergs Kommun Miljö-hälsoskyddskontoret Potentiella föroreningskällor - Karta Bedömning för utbredning av cyanobakterier och alger Risk för utbredning av cyanobakterier Nej Risk för utbredning av makroalger och/eller alger Nej Förslag till åtgärder Beskrivning Ansvarig Utfört senast Badvattenprofil för Sanddamm Varbergs Kommun Miljö-hälsoskyddskontoret Utförda åtgärder Utfört Beskrivning Kontakt Verksamhetsutövare Namn Varbergs Kommun Gatuförvaltningen Adress Östra långgatan 24 43280 Varberg Besöksadress Som ovan Telefon 0340-88272 E-post liv.sonntag@kommunen.varberg.se Tillsynsmyndighet Namn Varbergs
Läs mer…

Espevik

Badvattnet Espevik är en sandstrand ca. 100 lång, och är belägen 1 mil norr om Varbergs stad. Badet ligger i direkt anslutning till en campingplats. Vattnet är registrerat som EU bad enligt direktivet 2006/07/EG Vattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt resp. tillfredställande enligt direktivet.
Läs mer…

Majvik

Badplats Majvik ligger i Varberg i Hallands län.
Läs mer…

Bua Båle

Badvattnet Båle är en sandstrand i den norra delen av kommunen, ca 2 mil från Varberg. Stranden ligger i direkt närhet av en fiske- småbåtshamn. Badvattnet är ej registrerat som EU bad. Vattnet har de senaste två åren bedömts med bra kvalitét enligt badvattendirektivet 2006/07/EG .
Läs mer…

Bua Krokstad

Badvattnet Krokstad är en sandstrand i kommunens norra del. Stranden ligger i direkt närhet av en fiske-småbåthamn. Badvattnet är ej registrerat som EU bad. Vattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt kvalitét enligt badvattendirektivet 2006/07/EG.
Läs mer…