Badplats Träslövsläge

Badplats Träslövsläge ligger i Varberg i Hallands län. Badvattnet Träslövsläge är en större sandstrand gränsande till en fiske/småbåtshamn. Lokalisering: södra delen av kommunen.

Vattnet är registrerat som EU bad av Varbergs kommun, och har de senaste två åren fått bedömningen bra resp. utmärkt kvalitét, enligt badvattendirektivet 2006/07/EG.

Badplatsen är en långgrund sandstrand, ca 300 m lång. På en av pirarna finns badbrygga. Platsen är mycket populär bland surfare. I närheten ligger en större campingplats. Antal badande > 300.

Toalettbyggnad med god standard, goda parkeringsmöjligheter samt kiosk. Lite lekredskap finns också.

Vattnet i Träslövsläge är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,1°C uppmätt 2020-08-03.

Vattenkvalitet: De senaste två åren: Bra resp. utmärkt kvalitét

Träslövsläge hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2020-08-03
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-08-03

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-08-03 17.1°C Tjänligt Nej 10 <10
2020-07-20 18.7°C Tjänligt Nej 20 <10
2020-07-06 15.8°C Tjänligt m. Anm. Nej 160 50
2020-06-22 17.1°C Tjänligt Nej 20 50
2020-06-08 15.7°C Tjänligt Nej <10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Träslövsläge

Kagabäcksviken

Badplats Kagabäcksviken ligger i Varberg i Hallands län.
Läs mer…

Södra Näs

Badvattnet Södra näs är en liten sandstrand i den södra delen av kommunen. Badet är ej registrerat som EU bad. Vattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt kvalitét. Kommun Varberg Län Halland Badvattenprofil för Södra Näs Varbergs kommun, Miljö-hälsoskyddskontoret Beskrivning Badplatsen Badplatsen ligger i en bukt i direkt anslutning till en större fiske/småbåtshamn. Det är en liten badplats bestående av sand och klippor. Begränsade ligg och parkeringsytor. Antal badande < 100. Service Endast torrtoalett, och begränsade parkeringsmöjligheter. Kvalitet De senaste två åren utmärkt kvalitét. Typ av bad Övrigt bad N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 57,06614 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 12,25890 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2010 Utmärkt kvalitet 2009 Utmärkt kvalitet 2008 Utmärkt kvalitet Potentiella föroreningskällor Badvattenprofil för Södra Näs Varbergs kommun, Miljö-hälsoskyddskontoret Potentiella föroreningskällor - Karta Bedömning för utbredning av cyanobakterier och alger Risk för utbredning av cyanobakterier Nej Risk för utbredning av makroalger och/eller alger Nej Förslag till åtgärder Beskrivning Ansvarig Utfört senast Badvattenprofil för Södra Näs Varbergs kommun, Miljö-hälsoskyddskontoret Utförda åtgärder Utfört Beskrivning Kontakt Verksamhetsutövare Namn Varbergs
Läs mer…

Apelviken 2

Badvattnet Apelviken 2 är en långgrund sandstrand ca 1 km lång. I södra delen även klippor med brygga. Stranden är mycket populär bland wind o kitesurfare. Restriktioner enligt lokala ordningsstadgan. Vattnet är registrerat som EU bad av Varbergs Kommun enligt direktivet 2006/07 EG. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt kvalitét.
Läs mer…

Kagabäcksviken

Badvattnet Kagabäcken är en långgrund sandstrand i samhället Träslövsläge. I omgivningen ren villabebyggelse. Badet är registrerat som EU bad av Varbergs kommun, och har de senaste två åren fått bedömningen bra resp. utmärkt kvalitét, enligt badvattendirektivet 2006/07/EG. Kommun Varberg Län Halland Badvattenprofil för Kagabäcksviken Varbergs Kommun, Miljö-hälsoskyddskontoret Beskrivning Badplatsen Platsen ligger 2 km söder om Varbergs centrum. Långgrund sandstrand med bakomliggande dynor. Platsen är omgiven av strandskog. Antal badande: < 200. Service Toalettbyggnad med god standard. Något begränsade parkeringsmöjligheter. Kvalitet De senaste två åren utmärkt resp. bra kvalitét Typ av bad EU-bad N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 57.04667 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 12.28533 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2010 Utmärkt kvalitet 2009 Bra kvalitet 2008 Tillfredställande kvalitet Potentiella föroreningskällor låg relevans 2 dagvattenutsläpp från omgivande villabebyggelse Badvattenprofil för Kagabäcksviken Varbergs Kommun, Miljö-hälsoskyddskontoret Potentiella föroreningskällor - Karta Bedömning för utbredning av cyanobakterier och alger Risk för utbredning av cyanobakterier Nej Risk för utbredning av makroalger och/eller alger Nej Badvattenprofil för Kagabäcksviken Varbergs Kommun, Miljö-hälsoskyddskontoret Förslag till åtgärder Beskrivning Ansvarig Utfört senast Inga åtgärder planeras Utförda åtgärder Utfört Beskrivning Kontakt Verksamhetsutövare Namn Varbergs kommun, Gatuförvaltningen Adress Östra långgatan 24 43280 Varberg Besöksadress Som ovan Telefon 0340-88272 E-post liv.sonntag@kommunen.varberg.se Tillsynsmyndighet Namn Varbergs
Läs mer…

Apelviken 1

Badvattnet Apelviken 1 är en långgrund sandstrand ca. 1 km lång. Badet är beläget i direkt närhet av en större campingplats med alla faciliteter. Vattnet är registrerat som EU bad av Varbergs Kommun enligt badvattendirektivet 2006/07/EG. Vattnet har de senaste två åren fått bedömningen bra resp. utmärkt kvalitét.
Läs mer…