Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210605 - 20210611): <...> Utfärdat av: <...>
2021-06-11

Cyanobakterier 2021-06-11
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats När, Herta

Badplats När, Herta ligger på Gotland i Gotlands län. Herta ligger på sydöstra Gotland, en ca 450 m lång sandstrand. Vid badet finns campingplats och sommarstugor.

Herta strandbad är registrerat som s.k. EU-bad av Gotlands kommun enligt badvattendirektiv 2006/7/EG. Badvattnet i Herta är en del av ytvattenförekomst Östra Gotlands södra kustvatten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Herta har de fyra senaste åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.

Herta ligger i När, ca 55 km söder om Visby. Det är en relativt stor badplats med i snitt ca 200 badande per dag. Badet består av en ca 450 m lång sandstrand, badet är relativt långgrunt med sandbotten och omges av gräsytor.

En campingplats med kiosk och minigolfbana ligger i anslutning till badplatsen. Stor grusad parkeringsplats. Det finns sommartoaletter och sopkärl vid badplatsen.

Vattnet i När, Herta är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,0°C uppmätt 2020-08-03.

Vattenkvalitet: Ekologisk status: måttlig Kemisk status: uppnår ej god

När, Herta hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 19°C
2020-08-03
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-08-03

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-08-03 19.0°C Tjänligt Nej 10 1
2020-07-07 15.7°C Tjänligt Nej <10 13
2020-06-08 14.7°C Tjänligt Nej <10 <1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av När, Herta

Burs: Herta

Badplats Burs: Herta ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

När: Närsviken

Badplats När: Närsviken ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

När Närshamn

Badplats När Närshamn ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Ronehamns badplats

Badplats Ronehamns badplats ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Lau: Lausviken

Badplats Lau: Lausviken ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…