Badplats När, Herta

Badplats När, Herta ligger på Gotland i Gotlands län. Herta ligger på sydöstra Gotland, en ca 450 m lång sandstrand. Vid badet finns campingplats och sommarstugor.

Herta strandbad är registrerat som s.k. EU-bad av Gotlands kommun enligt badvattendirektiv 2006/7/EG. Badvattnet i Herta är en del av ytvattenförekomst Östra Gotlands södra kustvatten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Herta har de fyra senaste åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.

Herta ligger i När, ca 55 km söder om Visby. Det är en relativt stor badplats med i snitt ca 200 badande per dag. Badet består av en ca 450 m lång sandstrand, badet är relativt långgrunt med sandbotten och omges av gräsytor.

En campingplats med kiosk och minigolfbana ligger i anslutning till badplatsen. Stor grusad parkeringsplats. Det finns sommartoaletter och sopkärl vid badplatsen.

Vattnet i När, Herta är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 16,0°C uppmätt 2021-09-16.

Vattenkvalitet: Ekologisk status: måttlig Kemisk status: uppnår ej god

När, Herta hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Väderdata från Yr.no
Vattentemp: 16°C
2021-09-16
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-08-09

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-08-09 18.9°C Tjänligt Nej <10 1
2021-07-13 23.8°C Tjänligt Nej 31 <1
2021-06-14 17.0°C Tjänligt Nej <10 <1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Recensioner av När, Herta

Inga recensioner av När, Herta ännu

Hjälp gärna nästa besökare genom att skriva några rader om badplatsen, finns det toaletter? Är det långgrunt? Finns det brygga eller glasskiosk?

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av När, Herta

Burs: Herta

Badplats Burs: Herta ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

När: Närsviken

Badplats När: Närsviken ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

När Närshamn

Badplats När Närshamn ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Ronehamns badplats

Badplats Ronehamns badplats ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Lau: Lausviken

Badplats Lau: Lausviken ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210826 - 20210901): Den senaste veckan har mindre blomningar detekterats ett fåtal gånger i mellersta Östersjön. Utfärdat av: J. Johansson
2021-09-01

Cyanobakterier 2021-09-01
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.