Badplats Gothem, Åminne

Betyg: 4/5 (1 röst)

Badplats Gothem, Åminne ligger på Gotland i Gotlands län. Åminne ligger i Gothem på Gotlands östkust, en ca 1 km lång sandstrand. Vid Åminne finns en stor campingplats och sommarstugeområden.

Åminne är registrerat som s.k. EU-bad av Gotlands kommun enligt badvattendirektiv 2006/7/EG. Åminne utgör en del av Östra Gotlands mellersta kustvatten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Åminne har de fyra senaste åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.

Badplatsen ligger ca. 36 km öster om Visby. Det är en stor badplats med i snitt fler än 200 badande per dag. Badet ligger i en mindre vik och består av en ca 1 km lång sandstrand. Badet är långgrunt med sandbotten. Omgivningarna består av sanddyner och gräsytor. Badplatsen ligger precis vid Gothemåns mynning.

Vid Åminne badstrand finns restaurang och kiosk. Två parkeringsplatser. Det finns ett flertal sommartoaletter och sopkärl i anslutning till stranden och även vid campingen och restaurangen. Det ligger en stor camping i området, med minigolfbana och utomhuspool.

Vattnet i Gothem, Åminne är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 14,0°C uppmätt 2021-09-22.

Vattenkvalitet: Ekologisk status: måttlig Kemisk status: uppnår ej god

Gothem, Åminne hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Väderdata från Yr.no
Vattentemp: 14°C
2021-09-22
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-08-10

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-08-10 19.7°C Tjänligt Nej <10 <1
2021-07-13 24.0°C Tjänligt Nej 10 <1
2021-06-15 14.5°C Tjänligt Nej <10 <1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapporterade temperaturer:

Temp Datum
24°C 2018-07-26

Rapportera vattentemperatur:

Recensioner av Gothem, Åminne

Inga recensioner av Gothem, Åminne ännu

Hjälp gärna nästa besökare genom att skriva några rader om badplatsen, finns det toaletter? Är det långgrunt? Finns det brygga eller glasskiosk?

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Gothem, Åminne

Gothem: Vitviken

Badplats Gothem: Vitviken ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Boge, Slite

Slite strandbad är en relativt liten badstrand beläget i Slite samhälle på östra Gotland, med en ca 200 m lång sandstrand. Vid badet finns en brygga med stege och gummimatta. Slite strandbad är registrerat som s.k. EU-bad av Gotlands kommun enligt badvattendirektiv 2006/7/EG. Badvattnet i Slite är en del av ytvattenförekomst Östra Gotlands norra kustvatten rapporterad enligt ramdirektiv för vatten. Slite har de fyra senaste åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.
Läs mer…

Othem: Slite badplats

Badplats Othem: Slite badplats ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Norrlanda: Hammars

Badplats Norrlanda: Hammars ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Baju fiskeläge

Badplats Baju fiskeläge ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210826 - 20210901): Den senaste veckan har mindre blomningar detekterats ett fåtal gånger i mellersta Östersjön. Utfärdat av: J. Johansson
2021-09-01

Cyanobakterier 2021-09-01
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.