Badplats Gothem, Åminne

Betyg: 4/5 (1 röst)

Badplats Gothem, Åminne ligger på Gotland i Gotlands län. Åminne ligger i Gothem på Gotlands östkust, en ca 1 km lång sandstrand. Vid Åminne finns en stor campingplats och sommarstugeområden.

Åminne är registrerat som s.k. EU-bad av Gotlands kommun enligt badvattendirektiv 2006/7/EG. Åminne utgör en del av Östra Gotlands mellersta kustvatten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Åminne har de fyra senaste åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.

Badplatsen ligger ca. 36 km öster om Visby. Det är en stor badplats med i snitt fler än 200 badande per dag. Badet ligger i en mindre vik och består av en ca 1 km lång sandstrand. Badet är långgrunt med sandbotten. Omgivningarna består av sanddyner och gräsytor. Badplatsen ligger precis vid Gothemåns mynning.

Vid Åminne badstrand finns restaurang och kiosk. Två parkeringsplatser. Det finns ett flertal sommartoaletter och sopkärl i anslutning till stranden och även vid campingen och restaurangen. Det ligger en stor camping i området, med minigolfbana och utomhuspool.

Vattnet i Gothem, Åminne är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 20,5°C uppmätt 2013-07-30.

Vattenkvalitet: Ekologisk status: måttlig Kemisk status: uppnår ej god

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 21°C
2013-07-30
Vattenkvalitet: Tjänligt
2013-07-30
Rapporterade temperaturer:
24°C  (2018-07-26)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Gothem, Åminne

Gothem: Vitviken

Badplats Gothem: Vitviken ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Boge, Slite

Slite strandbad är en relativt liten badstrand beläget i Slite samhälle på östra Gotland, med en ca 200 m lång sandstrand. Vid badet finns en brygga med stege och gummimatta. Slite strandbad är registrerat som s.k. EU-bad av Gotlands kommun enligt badvattendirektiv 2006/7/EG. Badvattnet i Slite är en del av ytvattenförekomst Östra Gotlands norra kustvatten rapporterad enligt ramdirektiv för vatten. Slite har de fyra senaste åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.
Läs mer…

Othem: Slite badplats

Badplats Othem: Slite badplats ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Norrlanda: Hammars

Badplats Norrlanda: Hammars ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Baju fiskeläge

Badplats Baju fiskeläge ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…