Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210605 - 20210611): <...> Utfärdat av: <...>
2021-06-11

Cyanobakterier 2021-06-11
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Boge, Slite

Badplats Boge, Slite ligger på Gotland i Gotlands län. Slite strandbad är en relativt liten badstrand beläget i Slite samhälle på östra Gotland, med en ca 200 m lång sandstrand. Vid badet finns en brygga med stege och gummimatta.

Slite strandbad är registrerat som s.k. EU-bad av Gotlands kommun enligt badvattendirektiv 2006/7/EG. Badvattnet i Slite är en del av ytvattenförekomst Östra Gotlands norra kustvatten rapporterad enligt ramdirektiv för vatten. Slite har de fyra senaste åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.

Slite strandbad ligger i Slite samhälle ca 32 km norr om Visby. Badplatsen har i snitt 200 badande per dag. Badet ligger i en mindre vik och består av en ca 200 m lång sandstrand med sandbotten. Relativt långgrunt. Mindre gräsytor omger badet.

Parkeringsplats, sommartoaletter och sopkärl finns precis vid badplatsen. Söder om badplatsen ligger en campingplats och stugby. Badet ligger i Slite samhälle med butiker, kiosker och restauranger i nära anslutning.

Vattnet i Boge, Slite är tjänligt m. anm.. Senast uppmätta temperatur var 17,4°C uppmätt 2020-08-04.

Vattenkvalitet: Ekologisk status: måttlig Kemisk status: uppnår ej god

Boge, Slite hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2020-08-04
Vattenkvalitet: Tjänligt m. Anm.
2020-08-04

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-08-04 17.4°C Tjänligt m. Anm. Nej 120 3
2020-07-07 14.5°C Tjänligt Nej <10 <1
2020-06-09 14.3°C Tjänligt Nej 10 5
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Boge, Slite

Othem: Slite badplats

Badplats Othem: Slite badplats ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Barläst

Badplats Barläst ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Hellvi, Hideviken

Badplats Hellvi, Hideviken ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Hellvi: Hide badplats

Badplats Hellvi: Hide badplats ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

S:t Olofsholm

Badplats S:t Olofsholm ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…