Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210606 - 20210612): Under två dagar i den senaste veckan har ansamlingar av cyanobakterier observerats öster om Gotland i Egentliga Östersjön. Utfärdat av: M. Karlberg
2021-06-12

Cyanobakterier 2021-06-12
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Senoren

Badplats Senoren är ett havsbad i Karlskrona i Blekinge län.

Vattnet i Senoren är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,6°C uppmätt 2021-06-08.

Senoren hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 20°C
2021-06-08
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-08

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-08 19.6°C Tjänligt Nej <10 10
2020-07-27 20.1°C Tjänligt Nej 41 <10
2020-07-06 18.0°C Tjänligt Nej <10 <10
2020-06-08 15.8°C Tjänligt Nej <10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Senoren

Trummenäs

Badplatsen ligger 15 km öster om Karlskrona centrum. Badplatsen ingår som en integrerad del av en camping.
Läs mer…

Sturkö, Uttorp

Badplatsen är belägen 30 kilometer sydost om Karlskrona på ön Sturkö, som är den största ön i Karlskrona skärgård. Badplatsen är direkt knuten till Sturkö Camping
Läs mer…

Torhamn, Petersvik

Badplats Torhamn, Petersvik ligger i Karlskrona i Blekinge län.
Läs mer…

Hallarum

Badplatsen ligger ca 2 km söder om Jämjö samhälle vid Hallarumsviken som är en del av Östersjön.
Läs mer…

Tjurkö, Hägnviken

Badplats Tjurkö, Hägnviken ligger i Karlskrona i Blekinge län.
Läs mer…