Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210606 - 20210612): Under två dagar i den senaste veckan har ansamlingar av cyanobakterier observerats öster om Gotland i Egentliga Östersjön. Utfärdat av: M. Karlberg
2021-06-12

Cyanobakterier 2021-06-12
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Idbyns havsbad

Badplats Idbyns havsbad är ett havsbad i Örnsköldsvik i Västernorrlands län.

Vattnet i Idbyns havsbad är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,9°C uppmätt 2020-07-17.

Idbyns havsbad hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2020-07-17
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-17

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-17 17.9°C Tjänligt Nej 7 30
2020-06-30 21.7°C Tjänligt Nej 3 20
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Idbyns havsbad

Vikebadet, Arnäs

Badplats Vikebadet, Arnäs ligger i Örnsköldsvik i Västernorrlands län.
Läs mer…

Mosjöns badplats

Badplats Mosjöns badplats ligger i Örnsköldsvik i Västernorrlands län.
Läs mer…

Florabadet, Höglandssjön

Badplats Florabadet, Höglandssjön ligger i Örnsköldsvik i Västernorrlands län.
Läs mer…

Paradiset

Badplats Paradiset ligger i Örnsköldsvik i Västernorrlands län.
Läs mer…

Gullvik

Badplats Gullvik ligger i Örnsköldsvik i Västernorrlands län.
Läs mer…