Badplats Vänern, Räggårdsviken

Betyg: 5/5 (1 röst)

Badplats Vänern, Räggårdsviken ligger i Hammarö i Värmlands län. Badvattnet Räggårdsviken utgör en del av ytvattenförekomsten Värmlandssjön, ca 3089 km², som är rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Värmlandssjön utgör den nordöstra delen av Vänern, Sveriges största insjö.

Badvattnet Räggårdsviken är registrerat av Hammarö kommun, som ett så kallat EU-bad enligt direktivet 2006/7/EG. De senaste tre åren har badvattnet fått bedömningen "Utmärkt kvalitet", vid klassificeringen enligt badvattendirektivet.

Badplatsen ligger på Hammarös sydöstra sida. Badplatsen utgörs av ett klippbad som sträcker sig längs Räggårdsvikens norra sida. Strandzonen är cirka 300 meter lång och 30 meter bred och avgränsas av en grusväg som löper längs badets ovansida. Botten är mestadels klippor, men även fin sandbotten förekommer. Service Vid badplatsen finns en servicebyggnad med 2 toaletter som töms med tankbil. Vid byggnaden finns även möjlighet att lämna avfall i soptunnor. Bord och bänkar samt grillmöjligheter finns också längs stranden. Kvalitet Ekologisk status: God Kemisk status (exklusive kvicksilver): God Observera! Kvalitetskravet för kemisk ytvattenstatus avseende kvicksilver och kvicksilverföreningar är "Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus". Typ av bad EU-bad N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 59.27851 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 13.57110 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2010 Utmärkt kvalitet 2009 Utmärkt kvalitet 2008 Utmärkt kvalitet Potentiella föroreningskällor låg relevans Runt Räggårdsviken finns 6 stycken fastigheter med bostäder, varav hälften är permanentbostäder och hälften är fritidshus. De permanentbosatta har nyare avloppsanläggningar anlagda 2002-2004. I övrigt finns två fastigheter med eget omhändertagande av latrin och en fastighet utan uppgifter. Badvattenprofil för Vänern, Räggårdsviken Miljö- och byggnadsnämnden i Hammarö kommun Potentiella föroreningskällor - Karta Bedömning för utbredning av cyanobakterier och alger Risk för utbredning av cyanobakterier Nej Risk för utbredning av makroalger och/eller alger Nej Förslag till åtgärder Beskrivning Ansvarig Utfört senast Badvattenprofil för Vänern, Räggårdsviken Miljö- och byggnadsnämnden i Hammarö kommun Utförda åtgärder Utfört Beskrivning Kontakt Verksamhetsutövare Namn

Vid badplatsen finns en servicebyggnad med 2 toaletter som töms med tankbil. Vid byggnaden finns även möjlighet att lämna avfall i soptunnor. Bord och bänkar samt grillmöjligheter finns också längs stranden.

Vattnet i Vänern, Räggårdsviken är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 14,4°C uppmätt 2021-09-23.

Vattenkvalitet: Ekologisk status: God Kemisk status (exklusive kvicksilver): God Observera!

Vänern, Räggårdsviken hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Väderdata från Yr.no
Vattentemp: 14°C
2021-09-23
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-08-10

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-08-10 19.6°C Tjänligt Nej 2 <10
2021-07-12 20.7°C Tjänligt Nej 4 <10
2021-06-15 15.9°C Tjänligt Nej 7 10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Recensioner av Vänern, Räggårdsviken

Inga recensioner av Vänern, Räggårdsviken ännu

Hjälp gärna nästa besökare genom att skriva några rader om badplatsen, finns det toaletter? Är det långgrunt? Finns det brygga eller glasskiosk?

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Vänern, Räggårdsviken

Bonäsleden

Badplats Bonäsleden ligger i Hammarö i Värmlands län.
Läs mer…

Möviken

Badplats Möviken ligger i Hammarö i Värmlands län.
Läs mer…

Vänern, Getingberget

Badplats Vänern, Getingberget ligger i Hammarö i Värmlands län.
Läs mer…

Laxdalen

Badplats Laxdalen ligger i Hammarö i Värmlands län.
Läs mer…

Benaområdet

Badplats Benaområdet ligger i Hammarö i Värmlands län.
Läs mer…