Badplats Kolsjön

Badplats Kolsjön är ett insjöbad i Arvika i Värmlands län.

Vattnet i Kolsjön är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,8°C uppmätt 2021-06-16.

Kolsjön hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Väderdata från Yr.no
Vattentemp: 19°C
2021-06-16
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-16

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-16 18.8°C Tjänligt Nej 2 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Recensioner av Kolsjön

Inga recensioner av Kolsjön ännu

Hjälp gärna nästa besökare genom att skriva några rader om badplatsen, finns det toaletter? Är det långgrunt? Finns det brygga eller glasskiosk?

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Kolsjön

Nysockensjön, Lögarberget

Badplats Nysockensjön, Lögarberget ligger i Eda i Värmlands län.
Läs mer…

Glafsfjorden, Körselviken

Badplats Glafsfjorden, Körselviken ligger i Arvika i Värmlands län.
Läs mer…

Ränken

Badplats Ränken ligger i Eda i Värmlands län.
Läs mer…

Glafsfjorden, Ingestrand

I Arvika kommun ligger Ingestrands badplats vid sjön Glafsfjorden. Glafsfjorden är Värmlands näst största sjö efter Vänern och sjöns yta uppgår till 99,7 km2, vilket motsvarar 9970 ha. Glafsfjorden har en 150 m lång badstrand som angränsas av en större gräsyta. Vid badet finns bryggor, omklädningsrum och lekpark. Ingestrands badplats är registrerat som ett s.k. EU-bad av Arvika kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Ingestrands badplats utgör en del av ytvattenförekomsten Glafsfjorden som är inrapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Sjön ingår i Byälvens avrinningsområde som utgör en del av Göta älvs avrinningsområde och som ingår i Västerhavets vattendistrikt. Glafsfjorden med Ingestrands badplats och provpunkt för badvattenprovtagning visas på karta (se efterföljande sidor). Badvattnet har de två senaste åren fått bedömningen bra vid klassificering enligt badvattendi-rektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Gunnern Gravås

Badplats Gunnern Gravås ligger i Arvika i Värmlands län.
Läs mer…