Badplats Glafsfjorden, Körselviken

Betyg: 2/5 (1 röst)

Badplats Glafsfjorden, Körselviken är ett insjöbad i Arvika i Värmlands län.

Vattnet i Glafsfjorden, Körselviken är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 14,8°C uppmätt 2021-06-16.

Glafsfjorden, Körselviken hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Väderdata från Yr.no
Vattentemp: 15°C
2021-06-16
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-16

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-16 14.8°C Tjänligt Nej 51 10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapporterade temperaturer:

Temp Datum
22°C 2019-07-25
10.2°C 2018-05-07
20°C 2017-08-03

Rapportera vattentemperatur:

Recensioner av Glafsfjorden, Körselviken

Roger 2017-01-14

Bäst runt Arvika

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Glafsfjorden, Körselviken

Glafsfjorden, Ingestrand

I Arvika kommun ligger Ingestrands badplats vid sjön Glafsfjorden. Glafsfjorden är Värmlands näst största sjö efter Vänern och sjöns yta uppgår till 99,7 km2, vilket motsvarar 9970 ha. Glafsfjorden har en 150 m lång badstrand som angränsas av en större gräsyta. Vid badet finns bryggor, omklädningsrum och lekpark. Ingestrands badplats är registrerat som ett s.k. EU-bad av Arvika kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Ingestrands badplats utgör en del av ytvattenförekomsten Glafsfjorden som är inrapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Sjön ingår i Byälvens avrinningsområde som utgör en del av Göta älvs avrinningsområde och som ingår i Västerhavets vattendistrikt. Glafsfjorden med Ingestrands badplats och provpunkt för badvattenprovtagning visas på karta (se efterföljande sidor). Badvattnet har de två senaste åren fått bedömningen bra vid klassificering enligt badvattendi-rektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Glafsfjorden, Bergsviken

Badplats Glafsfjorden, Bergsviken ligger i Arvika i Värmlands län.
Läs mer…

Glafsfjorden, Hungvik

Badplats Glafsfjorden, Hungvik ligger i Arvika i Värmlands län.
Läs mer…

Kolsjön

Badplats Kolsjön ligger i Arvika i Värmlands län.
Läs mer…

Glafsfjorden, Klässbol

Badplats Glafsfjorden, Klässbol ligger i Arvika i Värmlands län.
Läs mer…