Badplats Glafsfjorden, Ingestrand

Betyg: 5/5 (2 röster)

Badplats Glafsfjorden, Ingestrand ligger i Arvika i Värmlands län. I Arvika kommun ligger Ingestrands badplats vid sjön Glafsfjorden. Glafsfjorden är Värmlands näst största sjö efter Vänern och sjöns yta uppgår till 99,7 km2, vilket motsvarar 9970 ha.

Glafsfjorden har en 150 m lång badstrand som angränsas av en större gräsyta. Vid badet finns bryggor, omklädningsrum och lekpark. Ingestrands badplats är registrerat som ett s.k. EU-bad av Arvika kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Ingestrands badplats utgör en del av ytvattenförekomsten Glafsfjorden som är inrapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Sjön ingår i Byälvens avrinningsområde som utgör en del av Göta älvs avrinningsområde och som ingår i Västerhavets vattendistrikt. Glafsfjorden med Ingestrands badplats och provpunkt för badvattenprovtagning visas på karta (se efterföljande sidor). Badvattnet har de två senaste åren fått bedömningen bra vid klassificering enligt badvattendi-rektiv 2006/7/EG.

Badplatsen ligger ca 3 km söder om Arvika. Den har en 150 lång sandstrand med en varierande bredd på ca 20-40 m. Angränsande till stranden finns en större öppen grästäckt yta omfattande ca 7000 m2 som ligger i en sluttning. Närmast stranden finns enstaka träd och ovan gräsytan finns en större grupp med träd. Badplatsen avgränsas av en större brygga i norr och en klippig udde i söder. Badet är relativt långgrunt. I direkt anslutning till badplatsen finns en lekpark i norr. Antalet badande en fin sommardag kan uppgå till mer 200 personer. Botten består huvudsakligen av sand. I den norra och södra delen av stranden finns inslag av grus och sten.

I direkt anslutning till badplatsen i norr finns en lekplats, omklädningsrum med WC och Arvika kanot- och turistcenter som bedriver äventyrsverksamhet, hyr ut båtar och kanoter m.m. Nordost om badplatsen finns en större parkering, busshållsplats med regelbundna avgångar och ett motionsspår. Sydost om badplatsen finns en minigolfbana och kiosk. Ytterligare ca 300 m sydost om badplatsen finns också en stor campingplats, Ingestrands Camping. Förutom campingmöjligheter finns uthyrningsstugor, minilivs, lekplats samt uthyrning av cyklar, båtar m.m.

Vattnet i Glafsfjorden, Ingestrand är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 15,4°C uppmätt 2021-09-22.

Vattenkvalitet: Utgående från ramdirektivet för vatten klassas Glafsfjorden enligt följande: Ekologisk status: God Kemisk status: Uppnår ej god Kemisk status (exklusive kvicksilver): God

Glafsfjorden, Ingestrand hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Väderdata från Yr.no
Vattentemp: 15°C
2021-09-22
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-08-13

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-08-13 21.0°C Tjänligt Nej 2 <10
2021-08-04 20.1°C Tjänligt m. Anm. Nej 166 <10
2021-07-07 22.0°C Tjänligt Nej 5 10
2021-06-09 20.0°C Tjänligt Nej 10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Recensioner av Glafsfjorden, Ingestrand

Inga recensioner av Glafsfjorden, Ingestrand ännu

Hjälp gärna nästa besökare genom att skriva några rader om badplatsen, finns det toaletter? Är det långgrunt? Finns det brygga eller glasskiosk?

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Glafsfjorden, Ingestrand

Glafsfjorden, Körselviken

Badplats Glafsfjorden, Körselviken ligger i Arvika i Värmlands län.
Läs mer…

Glafsfjorden, Hungvik

Badplats Glafsfjorden, Hungvik ligger i Arvika i Värmlands län.
Läs mer…

Glafsfjorden, Bergsviken

Badplats Glafsfjorden, Bergsviken ligger i Arvika i Värmlands län.
Läs mer…

Glafsfjorden, Klässbol

Badplats Glafsfjorden, Klässbol ligger i Arvika i Värmlands län.
Läs mer…

Kolsjön

Badplats Kolsjön ligger i Arvika i Värmlands län.
Läs mer…