ivan_naron
Foto: ivan_naron @Flickr.

Badplats Glafsfjorden, Ingestrand

Betyg: 5.0/5 (2 röster)

  • Vattentemp(satellit):
  • 1.8°C
  • 2023-03-30

Badplats Glafsfjorden, Ingestrand ligger i Arvika i Värmlands län. I Arvika kommun ligger Ingestrands badplats vid sjön Glafsfjorden. Glafsfjorden är Värmlands näst största sjö efter Vänern och sjöns yta uppgår till 99,7 km2, vilket motsvarar 9970 ha.

Glafsfjorden har en 150 m lång badstrand som angränsas av en större gräsyta. Vid badet finns bryggor, omklädningsrum och lekpark. Ingestrands badplats är registrerat som ett s.k. EU-bad av Arvika kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Ingestrands badplats utgör en del av ytvattenförekomsten Glafsfjorden som är inrapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Sjön ingår i Byälvens avrinningsområde som utgör en del av Göta älvs avrinningsområde och som ingår i Västerhavets vattendistrikt. Glafsfjorden med Ingestrands badplats och provpunkt för badvattenprovtagning visas på karta (se efterföljande sidor). Badvattnet har de två senaste åren fått bedömningen bra vid klassificering enligt badvattendi-rektiv 2006/7/EG.

Badplatsen ligger ca 3 km söder om Arvika. Den har en 150 lång sandstrand med en varierande bredd på ca 20-40 m. Angränsande till stranden finns en större öppen grästäckt yta omfattande ca 7000 m2 som ligger i en sluttning. Närmast stranden finns enstaka träd och ovan gräsytan finns en större grupp med träd. Badplatsen avgränsas av en större brygga i norr och en klippig udde i söder. Badet är relativt långgrunt. I direkt anslutning till badplatsen finns en lekpark i norr. Antalet badande en fin sommardag kan uppgå till mer 200 personer. Botten består huvudsakligen av sand. I den norra och södra delen av stranden finns inslag av grus och sten.

I direkt anslutning till badplatsen i norr finns en lekplats, omklädningsrum med WC och Arvika kanot- och turistcenter som bedriver äventyrsverksamhet, hyr ut båtar och kanoter m.m. Nordost om badplatsen finns en större parkering, busshållsplats med regelbundna avgångar och ett motionsspår. Sydost om badplatsen finns en minigolfbana och kiosk. Ytterligare ca 300 m sydost om badplatsen finns också en stor campingplats, Ingestrands Camping. Förutom campingmöjligheter finns uthyrningsstugor, minilivs, lekplats samt uthyrning av cyklar, båtar m.m.

Senast uppmätta temperatur via satellit var 1,8°C uppmätt 2023-03-30.

Inga recensioner av Glafsfjorden, Ingestrand ännu...
Hjälp gärna nästa besökare genom att skriva några rader om badplatsen, finns det toaletter? Är det långgrunt? Finns det brygga eller glasskiosk?
UV-index
15:00
2
16:00
2
17:00
1
18:00
0
19:00
0
20:00
0
Glafsfjorden, Ingestrand på kartan
Senaste vattenprover
Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2022-08-03 19.5°C Tjänligt Nej <1 <10
2022-07-06 19.5°C Tjänligt Nej 4 4
2022-06-08 16.7°C Tjänligt Nej 16 <10
Gränsvärden
  Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.

Rapportera vattentemperatur:

Bilder i närheten av Glafsfjorden, Ingestrand

ivan_naron
Foto: ivan_naron @Flickr.
janmennens
Foto: janmennens @Flickr.
Martin Hawle
Foto: Martin Hawle @Flickr.
ivan_naron
Foto: ivan_naron @Flickr.
Har du en bra bild från Glafsfjorden, Ingestrand?
Genom att ladda upp en bild intygar du att du äger bilden och att den får visas på allabadplatser.se.

Recensioner av Glafsfjorden, Ingestrand

Inga recensioner av Glafsfjorden, Ingestrand ännu...
Hjälp gärna nästa besökare genom att skriva några rader om badplatsen, finns det toaletter? Är det långgrunt? Finns det brygga eller glasskiosk?
Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser nära Glafsfjorden, Ingestrand

Glafsfjorden, Körselviken ⟼ 2.5 km bort
Badplats Glafsfjorden, Körselviken ligger i Arvika i Värmlands län.
Hungvik, Glafsfjorden ⟼ 7 km bort
Badplats Hungvik, Glafsfjorden ligger i Arvika i Värmlands län.
Glafsfjorden, Hungvik ⟼ 7.6 km bort
Badplats Glafsfjorden, Hungvik ligger i Arvika i Värmlands län.
Glafsfjorden, Bergsviken ⟼ 7.9 km bort
Badplats Glafsfjorden, Bergsviken ligger i Arvika i Värmlands län.
Racken ⟼ 11 km bort
Badplats Racken ligger i Arvika i Värmlands län.
Kolsjön ⟼ 12.5 km bort
Badplats Kolsjön ligger i Arvika i Värmlands län.
Glafsfjorden, Klässbol ⟼ 12.7 km bort
Badplats Glafsfjorden, Klässbol ligger i Arvika i Värmlands län.
Värmeln Edane ⟼ 13.3 km bort
Badplats Värmeln Edane ligger i Arvika i Värmlands län.
Stora Lesjön ⟼ 17 km bort
Badplats Stora Lesjön ligger i Arvika i Värmlands län.
Mangen ⟼ 17.2 km bort
Badplats Mangen ligger i Arvika i Värmlands län.
Simma lugnt! Källa för vattenprover och information: Havs- och vattenmyndigheten, användare av sidan och Arvikas kommun.
Denna webbplats använder Flickr API men är inte godkänd eller certifierad av Flickr.
This website uses the Flickr API but is not endorsed or certified by Flickr.
Källa för satellitavläst vattentemperatur: Copernicus Sentinel satellit data från European Space Agency.