Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210607 - 20210613): Ansamlingar av cyanobakterier har detekterats ett fåtal gånger, främst i Mellersta Östersjön. Utfärdat av: A. Nord
2021-06-13

Cyanobakterier 2021-06-13
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Marsta

Badplats Marsta är ett havsbad i Nynäshamn i Stockholms län.

Vattnet i Marsta är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,0°C uppmätt 2020-06-09.

Marsta hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2020-06-09
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-06-09

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-06-09 17.0°C Tjänligt Nej 5 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Marsta

Rangsta

Badplats Rangsta ligger i Nynäshamn i Stockholms län.
Läs mer…

Revudden

Badplats Revudden ligger i Nynäshamn i Stockholms län.
Läs mer…

Muskan

Badplats Muskan ligger i Nynäshamn i Stockholms län.
Läs mer…

Nickstabadet

Nickstabadet ligger i Nickstaviken, strax väster om centrala Nynäshamn. Badet består av en lång sandstrand och omgivande gräsytor. I anslutning till badet finns bland annat hopptorn och vattenrutschbanor. Badet är långgrunt. Baserat på tidigare års badvattenprovtagningar är badet utav utmärkt kvalitet.
Läs mer…

Hamnviken

Söder om Nynäshamn ligger badplatsen Hamnviken. Badplatsen består av en sandstrand, klippor, gräsytor samt en brygga. Badet är ett registrerat EU-bad och har fått klassificeringen utmärkt kvalitet.
Läs mer…