Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210607 - 20210613): Ansamlingar av cyanobakterier har detekterats ett fåtal gånger, främst i Mellersta Östersjön. Utfärdat av: A. Nord
2021-06-13

Cyanobakterier 2021-06-13
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Södergarn

Badplats Södergarn är ett havsbad i Lidingö i Stockholms län.

Vattnet i Södergarn är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,0°C uppmätt 2020-07-14.

Södergarn hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2020-07-14
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-14

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-14 17.0°C Tjänligt Nej 2 <10
2020-06-16 16.5°C Tjänligt Nej <1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Södergarn

Södergarnsviken

Badplats Södergarnsviken ligger i Lidingö i Stockholms län.
Läs mer…

Fågelöudde

Badplats Fågelöudde ligger i Lidingö i Stockholms län.
Läs mer…

Breviksbadet

Badplats Breviksbadet ligger i Lidingö i Stockholms län.
Läs mer…

Käppalabadet

Badplats Käppalabadet ligger i Lidingö i Stockholms län.
Läs mer…

Kottlasjön, badviken

Badplats Kottlasjön, badviken ligger i Lidingö i Stockholms län.
Läs mer…