Badplats Klämmingsberg Klämmingen

Betyg: 4/5 (3 röster)

Badplats Klämmingsberg Klämmingen ligger i Gnesta i Södermanlands län. Badplatsen Klämmingsberg är belägen i sjön Klämmingen i Gnesta kommun, Södermanlands län. Badplatsen har en ca 100 m lång sandstrand med bryggor, hopptorn, café och toa.

Badet ligger i en bukt och omgärdas av höga träd. Badplatsen har i snitt mer än 200 badande per dag. Dessutom finns en särskild hundbadplats som används av i snitt 5 hundar/dag. Badvattnet har de senaste tre åren fått bedömningen ?utmärkt kvalitet? vid klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badplatsen och provtagningspunkter inom området finns markerade på kartan nedan.

Badplatsen är belägen på fastigheten Österheden 6:1 i Klövstafjärden i södra delen av sjön Klämmingen. Badet ligger i en bukt, består av en ca 100 m lång sandstrand som omgärdas av höga träd (tallar). Badet har i snitt mer än 200 badande per dag. Det finns bryggor vid badplatsen samt hopptorn. En särskild hundbadplats finns som används av i snitt 5 hundar/dag.

Det finns bryggor vid badplatsen, café, toaletter och omklädningsrum samt hopptorn, omklädningsrum och parkering för ca 50 bilar.

Vattnet i Klämmingsberg Klämmingen är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,5°C uppmätt 2020-08-03.

Vattenkvalitet: Klämmingens ekologiska status bedöms som hög och kemiska status som god. Siktdjupet är 4-7m. Status för näringsämnen, plankton och bottenfauna bedöms som goda.

Klämmingsberg Klämmingen hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 20°C
2020-08-03
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-08-03

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-08-03 19.5°C Tjänligt Nej 2 <10
2020-07-21 20.4°C Tjänligt Nej <1 <10
2020-07-06 19.3°C Tjänligt Nej 6 <10
2020-06-22 20.2°C Tjänligt Nej 2 <10
2020-06-08 16.4°C Tjänligt Nej <1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
18°C  (2018-05-26)
16°C  (2019-06-16)
20°C  (2019-07-24)
18.2°C  (2020-06-01)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Klämmingsberg Klämmingen

Bergasjön, Bergabadet

Badplats Bergasjön, Bergabadet ligger i Södertälje i Stockholms län.
Läs mer…

Blacksta Nyckelsjön

Badplats Blacksta Nyckelsjön ligger i Gnesta i Södermanlands län.
Läs mer…

Blacksta Avlasjön

Badplats Blacksta Avlasjön ligger i Gnesta i Södermanlands län.
Läs mer…

Lövnäsbadet

Badplats Lövnäsbadet ligger i Nykvarn i Stockholms län.
Läs mer…

Hökmossenbadet

Badplats Hökmossenbadet ligger i Nykvarn i Stockholms län.
Läs mer…