Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210607 - 20210613): Ansamlingar av cyanobakterier har detekterats ett fåtal gånger, främst i Mellersta Östersjön. Utfärdat av: A. Nord
2021-06-13

Cyanobakterier 2021-06-13
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Grännäs, Valdemarsvik

Badplatsen Grännäs, Valdemarsvik ligger i Valdemarsvik i Östergötlands län. Badvattnet är en del av Östersjön. Badplatsen är belägen vid Grännäs Camping längst in i Valdemarsviken i Valdemarsvik.

Vid badet finns en strand med bryggor. Badvattnet vid Grännäs är registrerat som sk EU-bad av Valdemarsviks kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av en ytvattenförekomst - Östersjön - rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Ytvattenförekomsten med badvattnet, Grännäs, samt dess provtagningspunkt visas på karta Grännäs_id.jpg Badvattnet har de två senaste åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badplatsen ligger på Grännäs i Valdemarsvik, Valdemarsviks kommun. Stranden består av sandstrand. Bryggor med badstege finns. En gräsyta finns i anslutning till badplatsen. Norr om stranden finns möjlighet till klippbad med ett hopptorn. I anslutning till campingplatsen finns kiosk och restaurang.

Vattnet i Grännäs, Valdemarsvik är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,0°C uppmätt 2020-07-09.

Vattenkvalitet: Ekologisk status: Otillfredställande Kemisk status: Uppnår ej god kemisk status

Grännäs, Valdemarsvik hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2020-07-09
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-09

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-09 18.0°C Tjänligt Nej 6 10
2020-06-11 18.0°C Tjänligt Nej 4 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
29°C  (2019-07-31)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Grännäs, Valdemarsvik

Rånen, Tryserum

Badplats Rånen, Tryserum ligger i Valdemarsvik i Östergötlands län.
Läs mer…

Sandgärdet, Gryt

Badplats Sandgärdet, Gryt ligger i Valdemarsvik i Östergötlands län.
Läs mer…

Yxningen, Gusum

Badvattnet Yxningen är en vacker insjö belägen i Valdemarsviks kommun. Vid badet finns en sandstrand, bryggor samt hopptorn. Badvattnet Yxningen är registrerat som sk EU-bad av Valdemarsviks kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av en ytvattenförekomst rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Del av ytvattenförekomsten med badvattnet samt dess provtagningspunkt visas på kartan. Badvattnet har de två senaste åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Ekön, Gryt

Badvattnet är en del av Östersjön. Badplatsen är belägen i Eköns Naturreservat cirka 4 kilometer från Gryt i Valdemarsviks kommun. Vid badet finns en strand med bryggor samt sol- och badklippor. Badvattnet vid Ekön är registrerat som sk EU-bad av Valdemarsviks kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av en ytvattenförekomst - Östersjön - rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Ytvattenförekomsten med badvattnet, Ekön, samt dess provtagningspunkt visas på karta Ekön_id.jpg Badvattnet har de två senaste åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.
Läs mer…

Vindommen

Badplats Vindommen ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…